Обласна нарада директорів районних, міських еколого-натуралістичних центрів, станцій юних натуралістів

narada24

Нещодавно у Закарпатському еколого-натуралістичному центрі учнівської молоді відбулася обласна нарада директорів та методистів позашкільних навчальних закладів еколого-натуралістичного спрямування „Підсумки роботи за 2013/2014 навчальний рік та перспективні завдання на 2014/2015 навчальний рік”.

Традиційно нарада розпочалася з перегляду відеоматеріалу про відзначення „Дня відкритих дверей”, „Дня юного натураліста - 2014”, цьогорічні творчі здобутки гуртківців, учнівських об′єднань позашкільних навчальних закладів, підготовленого студійцями відеостудії „Дивосвіт”.
З поглибленим і детальним аналізом роботи закладу за 2013/2014 навчальний рік виступив директор О. Геревич, (основний доповідач), який зазначив, що дирекція спільно з педагогічним колективом як у попередні роки, так і зараз направляють свої зусилля на виконання річного плану роботи, створення належних санітарно-гігієнічних, ландшафтно-естетичних, безпечних побутових умов праці для всіх працівників і юннатів обласного екоцентру в Ужгороді та філіях „Нарцис”, „Арніка”, „Едельвейс” з метою подальшого поліпшення ефективності та якості навчально-виховного процесу, інформаційно-методичної роботи, вдосконалення натуралістичної, дослідницької, природоохоронної діяльності, підвищення фахового еколого-біологічного рівня і педагогічної майстерності педколективу. Застосовувалися різні методи задля збільшення масово-виховних заходів та збільшення в них кількості як індивідуальних, так і колективних учасників.
Співдоповідачі розкрили свої напрями роботи, зокрема:
заступник директора ЗОЕНЦ Кузьма В.Ю. „Про виконання навчально-виховного плану 2013/2014 н.р.”;
завідувач відділу інформаційно-методичної роботи Сагарда В.В. „Про інформаційно-методичну та видавничу роботу в 2013/2014 н.р.”;
завідувач відділу організаційно-масової роботи Яхимець І.М. „Про виконання плану організаційно-масової роботи в 2013/2014 н.р.”;
завідувач відділу екології та природоохоронної роботи Самойлова А.В. „Про результати природоохоронної роботи в 2013/2014 н.р.”;
завідувач відділу біології та дослідницько-експериментальної роботи Величканич О.М. „Про підсумки та результати дослідницько-експериментальної роботи в 2013/2014 н.р.”.
З інформацією про підсумки роботи позашкільних навчальних закладів області виступили:
Кіш Т.П. – директор Мукачівського міськЕНЦ;
Чабрун Г.В. – директор Виноградівського райЕНЦ;
Сасин О.В. – заступник директора Тячівського райЕНЦ;
Вербицька Н.М. – директор Хустської райСЮН;
Буряк С.М. – директор Міжгірської райСЮН.
Ці виступи були змістовними, супроводжувалися демонструванням відеоматеріалів з навчально-виховної, дослідницької, природоохоронної роботи гуртківців. Висвітлено всі здобутки та проблеми, над якими працювали дирекція, відділи, педагогічні колективи. Зокрема, наголошено, що на засіданнях педагогічних рад, методичних днях, нарадах основною метою навчально-виховного процесу є створення оптимальних умов для творчого, інтелектуального, духовного розвитку учнівської молоді. Обговорювалися й вишукувалися можливості впровадження якісно нових форм і методів організації проведення гурткових занять, масово-виховних заходів, навчально-пізнавальних екскурсій, конкурсів, екологічних акцій, виставок тощо.
 Дієвість навчально-виховного процесу і його результати залежать від фахового рівня, педагогічної майстерності та підготовки педагогів, які його здійснюють.
У ЗОЕНЦ важливу роль відведено наданню якісних освітніх послуг протягом навчального року, вдосконаленню роботи методичної служби, що сприяло підвищенню наукового, теоретичного рівня педагогів, їхньої практичної професійної підготовки.
Підвищення фахового біологічного й екологічного рівня та педагогічної майстерності колективу, як і якість навчально-виховного процесу, було предметом обговорення під час проведення методичних днів у ЗОЕНЦ.
Ще однією з важливих форм роботи з учнівською молоддю, на яку дирекція націлювала педагогів і забезпечувала передумови її реалізації, були організація та проведення масово-виховних заходів як профільного біологічного, еколого-природоохоронного, так і навчально-розважального характеру.
Зокрема, протягом року проведено такі заходи: Всесвітній день водно-болотних угідь, Всесвітній день водних ресурсів, Міжнародний день охорони тварин, День охорони птахів, Міжнародний день захисту навколишнього природного середовища, День довкілля, День Землі, Днів зимуючих птахів тощо.
Крім того, організовано участь юннатів у всеукраїнських природоохоронних акціях, конкурсах: „Годівничка”, „День зустрічі птахів”; обласний етап Всеукраїнського юнацького фестивалю „В об’єктиві натураліста”. Відділом екології та природоохоронної роботи проведено координаційну роботу із залучення юннатів і педагогів ЗОЕНЦ та області до наступних профільних масових заходів: великого зимового обліку птахів, Всеукраїнського конкурсу фотографій „GLOBE”, Всеукраїнського конкурсу „До чистих джерел”, Міжнародного конкурсу молодіжних проектів з енергоефективності „Енергія і середовище”, Всеукраїнської акції „Серпокрилець – птах 2014 року”, Всеукраїнського конкурсу малюнків „Зоологічна галерея”, Всеукраїнського зльоту команд учнівських лісництв, Всеукраїнського конкурсу учнівських колективів екологічної просвіти „Земля – наш спільний дім”.
Методичний склад відділу біології та дослідницько-експериментальної роботи координував дослідницько-експериментальну роботу в загальноосвітніх та позашкільних закладах області, забезпечуючи участь юннатів закладу та області у всеукраїнських конкурсах, акціях та фестивалях: „Галерея кімнатних рослин”, „Плекаємо сад”, „Дослідницький марафон”, „Парад квітів біля школи”, „Юннатівський зеленбуд”, „Україна – сад”, експедиційно-польовому зборі команд юних зоологів тощо.
До позитивних надбань закладу треба віднести і чергову перемогу студійців „Дивосвіт” у Всеукраїнському юнацькому фестивалі „В об’єктиві натураліста”.
Таким чином, завдяки проведеній адміністрацією та всім колективом роботі, традиційній увазі з боку департаменту освіти і науки, молоді та спорту ОДА до позашкільних закладів еколого-натуралістичного спрямування, своєчасній і вагомій фінансовій підтримці колективу ЗОЕНЦ вдалося успішно завершити 2013/2014 навчальний рік, реалізувавши навчально-виховний процес і заплановані адміністративно-господарські заходи в напрямі зміцнення навчально-методичної і матеріально-технічної бази закладу.
Присутнім на нараді надано консультації та поради з різних питань, що виникали у роботі, а також роздано методичні матеріали, підготовлені інформаційно-методичним відділом – повний комплект випусків „Бібліотечка позашкільника”.

Бурак Г.Й.,
методист відділу інформаційно-методичної роботи ЗОЕНЦ