Кабінет фізичної культури та військової підготовки

Кабінет фізичної культури та військової підготовки створений 1952 року. Майже п’ятдесят років його очолював Оттокар Йосипович Ромбай, заслужений працівник освіти України. Упродовж кількох десятиліть ка-бінет посідав перше місце у конкурсах з організації методичної роботи. Примітний факт: у 1965 році Закарпаття увійшло в число 15-ти кращих областей України у справі підготовки педагогічних кадрів з фізичної культури. А Міністерство освіти України ухвалило проведення перших республіканських читань з питань активізації методів навчання фізичної культури у м.Берегові. У роботі цього семінару взяло участь понад 500 учителів фізичної культури з усіх областей України. У різний час проведено за участю кабінету 16 республіканських, 2 всесоюзні, велику кількість обласних науково-практичних форумів, а також організовано 15 обласних виставок. У цьому велика заслуга передусім його завідувача Оттокара Йосиповича. У 1997 році у м.Луцьку проходив фінальний етап Всеукраїнського конкурсу “Учитель року” в номінації “Фізична культура”. Лауреатом цього конкурсу став учитель Перечинської ЗОШ І-ІІІ ст. Семен Васильович Скубенич, досвід на тему “Щоб тіло і душа були молодими…” узагальнив О.Й.Ромбай. Чимало вихованців отримало путівку у великий спорт, серед них В.Стецьо, С.Станко, М.Лакатош, О.Малик, А.Яцкова, О.Сивохоп та ін.
У 2000 році на посаду методиста з фізичної культури призначений Володимир Іванович Дуб. У зв’язку з реорганізацією (2003 р.) Закарпатського інституту ППО колишній кабінет фізичної культури віднесено до навчально-методичного кабінету виховної роботи та предметів етико-естетичного циклу.
Основним змістом діяльності методиста кабінету фізичної культури є:
- підвищення кваліфікації вчителів фізичної культури шляхом курсової підготовки;
- організація і проведення обласних семінарів, семінарів-практикумів для методистів райміськметодкабінетів та керівників районних (міських) методичних об’єднань;
- розробка і випуск друкованої продукції, участь у рецензуванні; узагальнення та поширення передового педагогічного досвіду;
- вивчення стану викладання фізичної культури та рівня навчальних досягнень учнівської молоді;
- організація та проведення різноманітних змагань з видів спорту серед учителів та учнів.
Курси підвищення кваліфікації вчителів фізичної культури проводяться за оновленим навчальним планом, де передбачено висвітлення актуальних питань підготовки вчителів з різних напрямків їхньої діяльності і насамперед – викладання предмету в умовах реформування сучасної школи.
Суттєво зросла практична спрямованість курсів. Важливим аспектом цієї роботи є вдосконалення умінь, поглиблення теоретичних знань з методики викладання предмету відповідно до вимог навчальної програми. Тісно поєднані питання науково-теоретичної, методичної і практичної підготовки. Особлива увага приділяється вивченню елементів техніки різних видів спорту, ознайомленню з новими, ефективними методичними прийомами для навчання учнів. Заняття проводяться на базі кращих спортивних об’єктів та навчальних закладів м.Ужгорода (спорткомплекс “Юність”, “Падіюн”, гімназія, ЗОШ І-ІІІ ст. №7, №20 та ін.).
Питання лікувальної фізичної культури, організацію та проведення занять з учнями спеціальної медичної групи слухачі вивчають на заняттях у фізкультурному диспансері. До проведення теоретичних та практичних занять залучені кращі вчителі фізичної культури, тренери з видів спорту: В.Ф.Бахтєєв, В.М.Кожайкін, В.В.Іванко, А.А.Чернова, Г.В.Кузьменков, М.Г.Лісіцин, В.Ю.Орос, Л.В.Білик, Є.О.Орлов. З 2003 року при інституті започатковано проведення курсів підвищення кваліфікації для вчителів фізичної культури з методики викладання футболу. Весь комплекс питань, пов’язаний з організацією та методикою шкільного футболу, на курсах викладають відомі фахівці цього напряму – голова федерації футболу Закарпаття А.А.Гаваші, тренери і вчителі – В.О.Мухлинін,
Ф.З.Варга, О.І.Філіп, В.В.Дуло, заслужений майстер спорту СРСР В.Ю.Турянчик, тренер ОСК “Закарпаття” М.М.Іваниця.
Налагоджена робота з педагогічними кадрами, що атестуються на присвоєння педагогічних звань, а також учасниками Всеукраїнських конкурсів “Учитель року”. У 2001 році переможцем обласного етапу цього конкурсу стала вчителька фізичної культури ЗОШ І-ІІІ ст. №6 м.Ужгорода Л.В.Білик (тепер учитель гімназії), а в 2005 році – переможець обласного туру О.М.Половка, учитель фізичної культури Велятинської ЗОШ І-ІІІ ст. Хустського району брала участь у заключному етапі конкурсу, який проходив у м.Харкові.
Починаючи з 2003 року, Міністерство освіти і науки України спільно з ФФУ започаткували Всеукраїнський конкурс на кращий інноваційний урок фізичної культури та на кращий урок фізичної культури з елементами футболу. Переможець обласного туру у 2003 р. – Й.Й.Мучичка, у 2004 р. – В.С.Копик.
На Всеукраїнському конкурсі “Панорама творчих уроків” у м.Києві в номінації “Розвивальна спрямованість уроку” виборов звання лауреата вчитель фізичної культури Ужгородської гімназії Є.О.Орлов.
З 2004 року проводиться Всеукраїнський огляд-конкурс на кращий стан фізичного виховання в закладах освіти з шести номінацій: дошкільні навчальні заклади, міські (сільські) школи, ПТНЗ, ДЮСШ, інтернати для дітей з психічними і фізичними вадами. Хустська спеціальна школа-інтернат для дітей зі зниженим слухом посіла ІІІ місце у фіналі цього огляду-конкурсу.
За останні роки кабінетом видана ціла низка фахових методичних матеріалів, рекомендацій: “Планування навчального матеріалу з фізичної культури”, “Зміни до правил спортивних ігор”, “Сюжетно-рольові ігри на уроках фізичної культури”, “Практичні заняття з баскетболу”, “Використання нестандартного обладнання на уроках фізичної культури”, “Народні ігри Закарпаття”, “Уроки плавання в школі”, “Ігрові естафети на уроках фізичної культури”, “Система підготовки спортсменів-лижників в умовах загальноосвітньої школи”, “Інструктивно-методичні рекомендації з питань техніки безпеки при проведенні уроків фізичної культури” та ін.
У навчальних закладах області працюють 98 учителів-методистів і старших учителів, 342 вчителі мають вищу та першу кваліфікаційні категорії. Вчитель Міжгірської ЗОШ І-ІІІ ст. А.В.Ледней отримав високе звання Заслуженого вчителя України. Серед кращих учителів фізичної культури слід відмітити В.М.Кожайкіна, Є.О.Орлова, Л.В.Білик, О.М.Половку, М.Г.Лісіцина, І.Д.Дуба, В.Ю.Мойша, Й.Е.Вінце, Т.Т.Гейці, О.К.Дерка-
ча, Г.В.Кузьменкова, М.Г.Дем’яна, М.І.Царя, В.І.Бабинця, С.Р.Швайгера, А.В.Леднея, І.В.Продана та ін.

У 1946 р. першим завідувачем кабінету фізкультури та воєнізації був М.Ю.Спіпенко. Згодом цю посаду займали Ф.Х.Бахтєєв, О.Кучінко,
О.Й.Ромбай, М.О.Гоголєв, Г.І.Пєтухов, а з листопада 1992 року методистом з ДПЮ став О.М.Таран.
З введенням у 1970 р. посади методиста початкової військової підготовки були розділені окремо функції методиста фізкультури та початкової військової підготовки. Першим, хто виконував ці обов’язки, був Гоголєв Михайло Опанасович. Уся науково-методична і практична діяльність працівників інституту була направлена на успішну реалізацію завдань навчально-виховного процесу, на постійне удосконалення педагогічної майстерності вчителів, на якісне виконання вимог навчальних програм з початкової військової підготовки. Сьогодні ці завдання реалізуються через успішне виконання вимог “Положення про допризовну підготовку”, “Програми “Захист Вітчизни”, “Закону України “Про загальний військовий обов’язок і військову службу” та інші керівні документи про освіту.
Особливо помітно поліпшилась організаційна, науково-методична і практична діяльність, підвищилась якість роботи навчальних закладів з часу призначення на посаду методиста з початкової підготовки, підполковника у відставці О.М.Тарана.
Значно більше уваги ним стало приділятися питанням удосконалення початкової військової підготовки, підвищення кваліфікації викладачів цього предмета, вивчення, узагальнення та поширення передового досвіду з допризовної підготовки та військово-патріотичного виховання, розробці навчально-методичних матеріалів, необхідних для підвищення ефективності уроків з предмета “Захист Вітчизни” та військово-патріотичного виховання, наданню допомоги методичним об’єднанням викладачів до-призовної підготовки.
У зв’язку з введенням нового курсу “Захист Вітчизни”, методистом внесено кардинальні зміни до навчально-тематичного плану курсової підготовки.
Зокрема, значно більше уваги звернуто на: вивчення стану навчально-виховної та методичної роботи, на вимоги до сучасного уроку та оволодіння учнями навчальним матеріалом; науково-теоретичну та методичну підготовку викладачів допризовної підготовки. Лекції, семінари, науково-практичні конференції, диспути, обмін досвідом роботи, групові та індивідуальні консультації, самоосвітня робота – мають оновлений зміст.
Виконання цих відповідальних завдань доручено передусім навчально-виховним закладам, їх керівникам, усьому педагогічному колективу та у першу чергу викладачеві допризовної підготовки. Адже відомо, якість допризовної підготовки, її виховне значення залежать від військової та педагогічної кваліфікації викладача, його національної свідомості, методичної майстерності.
Тому методична робота спрямовується на активізацію творчого викладання ДПЮ, основ захисту Вітчизни, на розвиток інтересу до підвищення ефективності праці.
Курсова підготовка викладачів допризовної підготовки проводиться за новим удосконаленим навчально-тематичним планом, в якому враховані вимоги державного стандарту освіти, нових програм та підручників.
З 1973 р. проводяться окремо курси підвищення кваліфікації викладачів допризовної підготовки (військових керівників). Їх мета направлена на вивчення основ військової справи, питань педагогіки і психології, вдосконалення методики викладання, підвищення ролі військово-патріотичного виховання учнів.
До проведення занять залучаються працівники ЗІППО, викладачі курсів Цивільної оборони Закарпатської області, офіцери військових частин та військкомату і найбільш досвідчені викладачі допризовної підготовки.
Заняття з тактичної вогневої підготовки, цивільної оборони проводяться методом групових вправ на місцевості з виходом в поле, стрільбища, (стрілецькі тири, військові частини тощо). Кожному практичному заняттю передує самостійна підготовка в позаурочний час.
Уся курсова підготовка викладачів ДПЮ здійснюється в тісному взаємозв’язку з лекційними, практичними та семінарськими заняттями.
Диференційованим є розподіл годин навчально-тематичного плану курсів. Для викладачів допризовної підготовки з різним рівнем кваліфікації передбачено різну кількість годин на оволодіння теоретичним курсом з основ військової справи, педагогіки, психології та методики.
Щорічно підвищення кваліфікації проходять 40–50 викладачів.
На високому методичному рівні, цікаво, доступно проводять лекції, практичні та семінарські заняття, тренінги з питань основ військової справи, сучасної педагогіки, психології, інноваційних технологій інтерактивних форм організації навчання науковці кафедр В.В.Химинець, О.В.Химинець, Л.П.Ходанич, П.М.Ходанич, М.Р.Баяновська, Я.М.Сивохоп, методисти В.І.Сивохоп, П.П.Стрічик, Д.П.Мельниченко, В.І.Дуб та підполковник І.Й.Павко – начальник курсів Цивільної оборони Закарпатської області, В.В.Гулянич – полковник запасу, відповідальний працівник Територіального центру комплектування особовим складом Закарпатського обласного військового комісаріату.
Методисти допризовної підготовки та методкабінетів, керівники методоб’єднань в постійному пошуку сучасних інноваційних технологій, інтерактивних форм та методів роботи. Вони надають необхідну методичну допомогу викладачам допризовної підготовки у творчому впровадженні в практику сучасних педагогічних технологій.
У навчально-виховних закладах всіх рівнів акредитації працюють досвідчені, творчі, добросовісні викладачі основ захисту Вітчизни, серед яких: М.В.Тегза, І.І.Капуш, В.І.Миронюк, В.М.Кульнєв, Г.М.Колісник – м.Ужгород; М.І.Тирук, Л.Л.Дей – м.Чоп Ужгородського району; П.П.Лен-дєл, Б.Б.Меркло – Рахівського; С.Д.Лізанець – Свалявського; М.І.Тере-ля – Міжгірського районів.
З метою впровадження кращих педагогічних надбань інститутом підготовлено та надіслано в рай(міськ)відділи, управління освіти методичні рекомендації з таких тем: “Дії солдата в бою”, “Цивільна оборона в школі”, Створення учнівської громадської організації “Молодий козак” - “Паланка” та її місце у військово-патріотичному вихованні учнів Голятинської ЗОШ І-ІІІ ст.”. Автор І.М.Тереля.
Останнім часом узагальнено передовий досвід роботи вчителя Голятинської ЗОШ І-ІІІ ст. Міжгірського району І.М.Терелі з теми “Організація та проведення навчально-польових зборів з юнаками-старшокласниками”, вчителів І.І.Папуши (ЗОШ І-ІІІ ст. №6 м.Ужгорода) та І.М.Терелі з теми “Організація допризовної підготовки і військово-патріотичного виховання учнів”.

- “Нові підходи до тематичного оцінювання учнів 10-11 класів загальноосвітніх шкіл з навчального предмета “Захист Вітчизни”. Автори: П.П.Лендєл – учитель ЗОШ І-ІІІ ст. №2, м.Рахів; Б.Б.Меркло – учитель Ясінянської ЗОШ І-ІІІ ст. №2 Рахівського району; О.М.Таран – методист ЗІППО;
- “Цивільний захист в навчальних закладах Закарпатської області”. Укладачі: методист ЗІППО О.М.Таран; начальник курсів ЦО Закарпат-ської області, підполковник І.Й.Павко.
Методисти кабінету виховної роботи беруть активну участь у підготовці матеріалів, які виносяться на засідання колегії управління освіти і науки з питань допризовної та фізичної підготовки і військово-патріотичного виховання молоді. Свою діяльність спрямовують на успішне ви-рішення проблеми: “Удосконалення науково-методичної роботи з підвищення професійної майстерності викладача допризовної підготовки для реалізації принципів орієнтовного навчання в загальноосвітній школі при викладанні навчального предмета “Захист Вітчизни”, підготовки юнаків до служби в Збройних Силах України.