Тематика випускних робіт слухачів курсів підвищення кваліфікації вчителів хімії

1. Активізація розумової діяльності учнів у процесі навчання хімії.

2. Актуальні питання методики викладання окремих тем шкільного курсу хімії.

3. Актуальні проблеми використання знань про сучасні хімічні технології при вивченні окремих тем шкільного курсу хімії.

4. Використання еколого-краєзнавчого матеріалу на уроках хімії.

5. Використання електронних засобів навчального призначення при вивченні хімії.

6. Використання знань шкільного курсу хімії у повсякденному житті.

7. Використання інтерактивних методів навчання при викладанні хімії.

8. Комп’ютерна підтримка на уроках хімії.

9. Використання міжпредметних зв’язків при викладанні хімії.

10. Застосування презентацій на уроках хімії.

11. Застосування проектних технологій у навчанні хімії.

12. Застосування рольових та ділових ігор при викладанні хімії.

13. Зміст і методика допрофільної підготовки учнів із хімії.

14. Індивідуальна, групова та колективна пізнавальна діяльність учнів на уроках хімії.

15. Комп’ютерне моделювання на уроках хімії.

16. Методика застосування індивідуальної, групової та колективної пізнавальної діяльністі учнів на уроках хімії.

17. Хімічний експеримент на уроках хімії.

18. Методика підготовки учнів до зовнішнього незалежного оцінювання з хімії.

19. Методика підготовки школярів до хімічних олімпіад.

20. Методика проведення практичних робіт в умовах відсутності кабінету хімії.

21. Організація та проведення декади хімії в школі.

22. Методика навчання розв’язуванню експериментальних задач у курсі хімії.

23. Методика навчання розв’язуванню розрахункових задач у курсі хімії.

24. Методика формування основних понять у курсі неорганічноі хімії.

25. Методика формування основних понять у курсі органічноі хімії.

26. Методичні прийоми розвитку уваги на уроках хімії.

27. Модульне навчання та рейтингова система оцінювання знань із хімії.

28. Моніторинг навчання хімії в загальноосвітніх навчальних закладах та його роль у навчально-виховному процесі.

29. Розвиток критичного мислення школярів у процесі викладання хімії.

30. Нестандартні форми роботи на уроках хімії.

31. Організація методичної роботи з хімії в ЗНЗ.

32. Особливості вивчення хімії в умовах профілізації старшої школи.

33. Особливості викладання й організації методичної роботи з хімії в школах нового типу.

34. Особливості нових інформаційних технологій у реалізації особистісно орієнтованого підходу при вивченні хімії.

35. Позаурочна робота з хімії.

36. Проблема інтеграції та диференціації знань із хімії.

37. Розвиток пізнавальної активності учнів у процесі вивчення хімії.

38. Розробка завдань екологічного змісту за визначеним розділом програми з використанням матеріалів регіону.

39. Роль, функції, форми та методи організації контрольно-оціночної діяльності.

40. Рольові та ділові ігри при вивченні хімії.

41. Самостійна робота учнів на уроках хімії.

42. Семінарське заняття – активна форма навчання та виховання учнів.

43. Система екологічного виховання учнів при вивченні хімії.

44. Лекція як форма організації навчального заняття в старших класах.

45. Хімічний експеримент як засіб створення проблемних ситуацій.