Використання сучасних ІКТ-технологій на уроках хімії


На виконання наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України „Про створення авторських творчих майстерень учителів на базі інститутів післядипломної педагогічної освіти” від 26.01.2012 № 69, Типового положення про атестацію педагогічних працівників, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 06.10.2010 № 930, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14.12.2010 за № 1255, наказу департаменту освіти і науки, молоді та спорту Закарпатської облдержадміністрації „ Про створення авторських творчих майстерень учителів на базі Закарпатського інституту післядипломної педагогічної освіти” від 07.05.2013 № 392 та з метою удосконалення змісту та розширення форм підвищення кваліфікації педагогічних працівників, залучення творчих можливостей та інтелектуальних здібностей кращих учителів-новаторів на базі Закарпатського інституту післядипломної педагогічної освіти створено авторську творчу майстерню ( надалі АТМ) „Використання сучасних ІКТ-технологій на уроках хімії”.
До складу АТМ ввійшли:
Координатор АТМ - Голомб Олександр Михайлович, методист кабінету природничо-математичних дисциплін, основ економічних знань і екології Закарпатського інституту післядипломної педагогічної освіти;
Науковий консультант АТМ – Сивохоп Ярослав Михайлович, старший викладач кафедри педагогіки, психології і теорії управління освітою Закарпатського інституту післядипломної педагогічної освіти;
Керівник АТМ - Мелеганич Оксана Денисівна, вчитель хімії, Іршавська загальноосвітня школа І–ІІІ ступенів № 1 Іршавської районної ради Закарпатської області, вища кваліфікаційна категорія, „учитель-методист”;

Члени АТМ :
- Томищ Марія Василівна, вчитель хімії, Рокосівська загальноосвітня школа І–ІІІ ступенів Хустського району, вища кваліфікаційна категорія, „учитель-методист”;
- Федак Наталія Володимирівна, вчитель хімії, гімназія м. Ужгорода, вища кваліфікаційна категорія, „учитель-методист”
- Ажнюк Галина Василівна, вчитель хімії, Ужгородська загальноосвітня школа
І–ІІІ ступенів № 7 Ужгородської міської ради Закарпатської області, вища кваліфікаційна категорія, „учитель-методист”

Мета:
Передача учасникам майстерні концептуальних ідей, що лежать в основі творчих розробок вчителів з використанням інформаційно-комп’ютерних технологій та підвищення інформаційної компетентності, поширення передового педагогічного досвіду з проблематики використання інформаційно-комп’ютерних технологій на уроках хімії в освітянському осередку краю.
Основні завдання:
формувати і розвивати ІКТ компетентності вчителів хімії;
ознайомити учасників АТМ та вчителів хімії краю з особливостями використання мультимедійних презентацій на уроках;
застосовувати нестандартні засоби підвищення мотивації оволодіння вчителями ІКТ технологій навчання і виховання;
розвивати творчий підхід учасників майстерні до розробок оригінальних методик викладання хімії в умовах комп’ютеризації навчального процесу;
зацікавлення педагогів новітніми ідеями і запропонування їм ефективні шляхи творчої реалізації провідних ідей досвіду;
формування практичних умінь щодо впровадження сучасних технологій навчання з позиції гуманної педагогіки;
розповсюдження педагогічного досвіду вчителів - членів авторської майстерні вчителів хімії;
надання допомоги вчителям у практичному опануванні сучасних інформаційно-комп’ютерних технологій, розкриття їх сутності;
активізація прийомів, методів індивідуального та колективного життєтворчого розвитку вчителів хімії та учнів;
підвищення рівня професійної культури та культури в цілому;
розвиток фахових компетенцій педагогів.

04.06.2013 року відбулося перше засідання АТМ.

В ході роботи розроблено програму та план роботи на 2013-2014 н.р..
Учасники АТМ взяли участь у роботі науково-практичної конференції вчителів природничо-математичного циклу „Сучасні шляхи підвищення якості навчального процесу при викладанні природничо-математичних дисциплін” . В ході роботи секції вчителів хімії - „Використання сучасних ІКТ-технологій на уроках хімії” виступили з доповідями:

1. Голомб О.М. ІКТ в сучасній школі

2. Томищ М.В. Застосування мультимедійних презентацій на уроках здобуття нових знань

3. Мелеганич О.Д. Застосування мультимедійних презентацій на уроках узагальнення та систематизації знань

4. Федак Н.В. Використання ІКТ для активізації пізнавальної діяльності учнів

5. Ажнюк Г.В. Розвиток пізнавальних здібностей на уроках хімії в умовах особистісноорієнтованого навчання

Найближчим часом на сайті буде можливість переглянути презентації виступів членів АТМ.

О. Голомб,
методист кабінету природничо-математичних дисциплін, основ економічних знань і екології ЗІППО, координатор АТМ