Упровадження нових програм з географії

IMG 2410

Шкільна географічна освіта як одна зі складових всебічного становлення особистості потребує сьогодні нових підходів, нових шляхів розвитку, удосконалення змісту та технологій побудови навчально-виховного процесу. Саме така мета передувала проведенню 06 квітня, в рамках курсів підвищення кваліфікації вчителів географії Закарпатської області, круглого столу «Упровадження нових програм з географії у 6, 7 та 8 класі: основні виклики та шляхи їх подолання».

Г.Б. Глюдзик, методист кабінету методики викладання природничо-математичних дисциплін (керівник курсів), у своєму виступі зазначила, що за сучасних умов географія з науки, що займалась описом Землі, перетворилася в науку, яка значною мірою інтегрує в собі природничі, соціальні та економічні закономірності, розглядаючи їх у часовому і просторовому вимірах. Змінились і завдання шкільних курсів географії. Вони покликані донести до учнів систему поглядів на світ, розвивати мислення, політичну, економічну, екологічну культуру школярів, їхню життєву компетентність. Шкільна географічна освіта має розкривати роль географічної науки в житті суспільства, в раціональному використанні природних багатств, формувати у школярів цілісний географічний образ планети Земля (від вивчення свого району, області, держави до світових закономірностей і процесів), виробляти вміння визначати актуальні проблеми розвитку суспільства та природи.
Н.І. Голянич, учитель географії Ключарківської ЗОШ І-ІІ ступенів Мукачівського району, у своєму виступі детально охарактеризувала основні зміни у нових програмах з географії для 6-го та 7-го класів (переглянути презентацію).
Г.А. Тимчик, учитель географії Хустської гімназії-інтернат, акцентувала увагу слухачів курсів на основних змінах у новій програмі з географії для 8-го класу (переглянути презентацію).
До обговорення ключових питань круглого столу активно долучилися і присутні вчителі географії краю.

IMG 2414