Рух тіла під дією сил тертя

З використанням практичних завдань Л.І. Скреліна

Практична робота №4

    Тема. Рух тіла під дією сил тертя
Мета. Навчитися визначати коефіцієнт тертя ковзання, масу тіла складної форми за розмірами і густиною, імпульс тіла, потужність і механічну роботу

Хід роботи
ВИЗНАЧИТИ:

1. Розміри тіла в метрах (на картці в мм)
2. Ціну поділки шкали  динамометра          1 под. - ....Н
3. Силу тертя, яку вказує динамометр        Fтер= .......Н
4. Густину тіла                                                   r = ........кг/м3
5. Шлях, пройдений тілом                  s = l = ........м
6. Швидкість руху тіла                          V = ............м/с

                 ОБЧИСЛИТИ:
7. Площу опори                                    S = ........... м2.
8. Об’єм тіла (для тіла складної конфігурації знаходиться додаванням або відніманням складових частин)                                           V = ......... м3
9. Масу тіла                                                        m = ..........кг.
10. Силу тиску (врахувавши все навантаження)
Fт = ............Н.
11. Тиск тіла на опору                          р = .............Па.
12. Коефіцієнт тертя                                         m = ...............
13. Імпульс тіла (системи тіл)            mV = ........ кг.м/с
14. Механічну роботу                                        А = .............Дж
15. Потужність                                                    Р=N= .............Вт
16. Кінетичну енергію                                       ЕК=  ............Дж

alt