Засідання авторської творчої майстерні для учителів біології4 червня 2013 року, згідно з планом Закарпатського інституту післядипломної педагогічної освіти, відбулося перше засідання авторської творчої майстерні для вчителів біології та екології «Використання інтерактивних технологій навчання на уроках біології та екології як засіб активізації пізнавальної діяльності учнів».
Творчa майстерня була створена з метою вдосконалення професійної майстерності вчителів біології та екології, яка повинна
- сприяти підвищенню фахової компетентності, саморозвитку та самореалізації вчителів в опануванні ними ґрунтовних знань з використання інтерактивних методів навчання в сучасній шкільній біологічній та екологічній освіті та інноваційних підходів до впровадження компетентнісно орієнтованої, діяльнісної моделі навчання;
- узагальнити напрацювання творчої групи вчителів-членів майстерні, створивши кінцевий продукт - збірку матеріалів під назвою «Використання опорних схем у викладанні біології та екології» як засіб подальшого розповсюдження педагогічного досвіду вчителя Паланейчик Ірини Вікторівни, заслуженого вчителя України, учителя-методиста, вчителя біології вищої кваліфікаційної категорії Мукачівської загальноосвітньої школи І–ІІІ ступенів № 1 імені О.С. Пушкіна Мукачівської міської ради Закарпатської області.
У роботі засідання авторської творчої майстерні взяли участь слухачі курсів підвищення кваліфікації вчителів біології та екології.
Паланейчик І.В. (фото 1) було проведено майстер-клас, де вчитель на розроблених дидактичних матеріалах до окремих уроків біології, апробованих багаторічною педагогічною діяльністю, продемонструвала елементи власної методики із застосування сигнальних опорних схем. Обговорення методики відбулось за круглим столом. Присутні мали можливість дізнатись про можливості та ефективність продемонстрованих методичних прийомів, подискутувати про власне бачення питання, обмінятись цікавими прикладами з особистого досвіду роботи…
Іриною Вікторівною було зроблено наголос на тому, що виникнення інтересу до предметів біологія та екологія в учнів здебільшого залежить від методики її викладання, раціонального застосування традиційних та інноваційних форм і методів роботи, використання таких методичних прийомів та засобів, які б активізували думку школярів, стимулювали їх до самостійного здобуття знань. Реалізувати це допомагають методи, які забезпечують одночасну взаємодію різних органів чуття школяра, тобто зорових, слухових, тактильних аналізаторів, що дозволяє поєднати слово вчителя, його інтонацію, із авторськими конспектами уроків, розробленими у вигляді сигнальних опорних схем.
Члени авторської творчої майстерні обговорили, також, план дій на майбутнє, затвердивши програму роботи майстерні на один календарний рік.

О. Бокоч, методист з біології кабінету природничо-математичних дисциплін