Загальні матеріали

Радилися вчителі початкових класів національних шкіл

DSC 0090

16 вересня у м. Берегові на базі Будинку дитячої творчості проведено інструктивно- методичну нараду для вчителів 1-х та 4-х класів шкіл з угорською мовою навчання. У роботі наради взяли участь вчителі міст Берегова, Мукачева та Берегівського району.

Семінар учителів початкових класів національних шкіл

Кожна дитина – це органічна частка природного соціуму, якій притаманні власне світобачення, світорозуміння й світоставлення, певні риси характеру, здібності та уподобання.
Методист кабінету освіти національних спільнот Закарпатського інституту післядипломної педагогічної освіти Юліанна Сергійчук провела інструктивно-методичні семінари для вчителів 1-4 класів загальноосвітніх навчальних закладів із мовами навчання національних меншин «Особливості роботи у початкових класах шкіл з мовами навчання національних меншин відповідно до вимог Державного стандарту початкової загальної освіти».

ІІІ етап олімпіади з української мови і літератури в школах з угорською та румунською мовами навчання

30 січня 2014 року в Закарпатському інституті післядипломної педагогічної освіти проведено ІІІ етап олімпіади з української мови і літератури в школах з угорською та румунською мовами навчання. Учасниками олімпіади стали 58 учнів 8-11 класів загальноосвітніх шкіл, ліцеїв та гімназій Закарпатської області.

Методичні рекомендації щодо вивчення мов національних меншин у 2013–2014 навчальному році

Головна мета вивчення мов національних меншин в загальноосвітніх навчальних закладах – надати основи знань про мову, що дозволить забезпечити достатньо високий рівень спілкування та грамотного письма, необхідних для успішної індивідуальної та соціальної діяльності, міжкультурного взаєморозуміння. Ця мета реалізується через головний методологічний принцип – комунікативність навчання.

Методичні рекомендації щодо вивчення української мови і літератури в школах з мовою навчання національних меншин у 2013–2014 навчальному році

Володіння державною мовою має особливе значення для соціалізації громадян України всіх національностей, успішної їх інтеграції в українське суспільство. Основна мета вивчення української мови у загальноосвітніх навчальних закладах із навчанням мовами національних меншин – допомогти учням опанувати основи грамоти з використанням принципів особистісно зорієнтованої моделі навчання, навчити їх висловлювати думки, грамотно писати, сприяти розвиткові комунікативних навичок  школярів.

Учитель і учень у навчальній діяльності

У Закарпатському інституті післядипломної педагогічної освіти працівники кафедри методики викладання суспільно-гуманітарних дисциплін та кабінету національних шкіл провели «круглий стіл» «Шляхи та засоби задоволення освітніх запитів ромських дітей та молоді». Відкрив його Ю.В.Герцог, заступник директора з питань міжнародних зв’язків, національних шкіл ЗІППО.

Нова програма – нові підручники

Згідно з листом Інституту інноваційних технологій і змісту освіти від 23.08.2012 р. № 14.1/10-2369 Закарпатським ІППО 28-29 серпня 2012 р. було проведено презентацію підручника «Українська мова. Усний курс.1 клас» та навчальної програми «Українська мова для 1-4 класів», (автори Хорошковська О.Н.,Повхан К.З.) для загальноосвітніх навчальних закладів з угорською мовою навчання.

Українська мова

Збірник підсумкових контрольних робіт для підготовки та проведення державної підсумкової атестації з української мови (читання) у четвертих класах загальноосвітніх навчальних закладів шкіл з мовами навчання національних меншин Закарпатської області - завантажити

Збірник підсумкових контрольних робіт для підготовки та проведення державної підсумкової атестації з української мови у четвертих класах загальноосвітніх навчальних закладів шкіл з мовами навчання національних меншин Закарпатської області - завантажити

Кабінет національних шкіл

У 1965 р. була введена посада методиста з угорської мови та літератури. Цю функцію у різний період виконували В.Калуя, П.Ейгеш, В.Сочка. У 1975 р. введена ще одна посада методиста, на яку призначено Є.Імре. У 1976 р. кабінет очолив Й.Дунда, методистами були Є.Імре та Ю.Сергійчук. Діяльність методистів, а згодом кабінету національних шкіл спрямовувалася на практичну допомогу методичним ка-бінетам області з питань організації навчально-виховного процесу в школах з угорською та румунською мовами навчання.