Освіта і час: Статті

Химинець В.В.
Освіта і час: Статті. – Ужгород: «Карпати», Інформаційно-видавничий центр ЗІППО, 2012. – 304 с.


До книги включено наукові та науково-популярні статті завідувача кафедри педагогіки, психології та теорії управління освітою Закарпатського інституту післядипломної педагогічної освіти, професора Химинця В.В., присвячені дослідженню історії становлення та розвитку освіти в краї, освітньої діяльності відомих особистостей Закарпаття та з проблем інноваційної освітньої діяльності і особливостей еколого-економічного навчання і виховання в сучасній школі.
Книга адресована науковцям, учителям, студентам і батькам, а також усім, хто переймається майбутнім України.