Вплив творчості Ліни Костенко на духовний розвиток особистості школяра

obkl1 3У навчально-методичному розробленні висвітлюється актуальна проблема формування духовного світу молоді, духовності як провідної якості особистості. Розглядається життєвий і творчий шлях Ліни Костенко, її поетичні твори в контексті виховання загальнолюдських моральних та духовних цінностей.
Автори подають практичні поради щодо вико­ристання теоретичного та практичного матеріалу під час уроків україн­ської літератури з вивчення творчості поетеси. Додатком до посібника є розробки уроків та позакласного заходу із використанням сучасних інтерактивних технологій.
Для вчителів-словесників загальноосвітньої школи.