Креативні компетентності керівника гуртка позашкільного закладу

Кузьма В.Ю., Кузьма В.М.
Креативні компетентності керівника гуртка позашкільного закладу. — Ужгород: Інформаційно-видавничий центр ЗІППО, 2013. — 92 с.
Методичний посібник містить рекомендації з різновидів форм і методів роботи керівника гуртка, які необхідні при організації та здійсненні навчально-виховного процесу в позашкільних навчальних закладах всіх типів, а також у загальноосвітніх закладах.
У посібнику вміщено нормативно-правову базу та функціональні обов`язки керівника гуртка; методичні рекомендації на допомогу керівнику гуртка; розвиваючі, когнітивні форми роботи під час виховної діяльності у позашкільному закладі.
Подаються розроблені форми журналів керівника гуртка, напрацювання, цікаві дослідження та пошукові матеріали, а також рекомендації щодо залучення учнів загальноосвітніх шкіл до гурткової роботи у позашкільних установах різного типу.
Видання рекомендується керівникам позашкільних навчальних закладів різного типу, вихователям, класним керівникам, педагогам-організаторам навчальних закладів.

ВСТУП
Протягом багатьох років навчальні позашкільні навчальні заклади виконують важливі організаційно-методичні функції і надають дітям додаткових знань, формують вміння та навички за інтересами, забезпечують потреби особистості у творчій самореалізації, інтелектуальному, духовному, фізичному розвитку. Головним завданням методичної служби позашкільних навчальних закладів є створення умов і можливостей для керівників гуртків щодо оволодіння передовими технологіями навчання і виховання.
У наш час все більшого значення набуває розвиток таких властивостей особистості, які дають можливість творчо використовувати здобуті знання. А саме, творчих властивостей дитини як здатність генерувати ідеї, застосовувати знання й уміння в новій ситуації, гнучкість розуму. Сьогодні існує реальна потреба суспільства в інтенсивному розвитку інтелектуального потенціалу кожної людини.
Сучасний позашкільний заклад якраз і є тією інституцією, яка задовольняє інтелектуальні потреби дитини, розвиває її творчий потенціал, сприяє вибору майбутньої професії. Позашкільна установа — це складний механізм, від злагодженої роботи якого залежить комфортне почуття як вихованців, так і педагогічних працівників. Важливу роль в організації навчально-виховного процесу позашкільного закладу, роботі з дітьми, співпраці з педагогами загальноосвітніх навчальних закладів та батьками відіграє компетентна, креативна особистість керівника гуртків.
Основна мета діяльності керівника гуртка створити найбільш сприятливі умови для розвитку особистості, навчити кожну дитину самостійно мислити, креативно підходити до розв’язання проблем і завдань, формувати творче мислення учнів, підвищити мотивацію здобуття знань, сприяти розвитку інтелектуальних здібностей. Компетентності керівника гуртка є складовою його педагогічної діяльності.
Рівень діяльності сучасного керівника гуртка оцінюється такими критеріями:
теоретичні надбання;
вивчення і запровадження в роботі досвід педагогів новаторів;
створення особистої авторської методики;
використання в навчально-виховному процесі педагогічних інновацій.
Водночас керівник гуртків повинен оволодівати всіма педагогічними компетентностями, доносити до вихованців знання в такому вигляді й за допомогою таких технологій, щоб той міг користуватися ними у реальному житті. Сучасна освітня ситуація вимагає пошуку нових форм у взаємодії учасників процесу навчання. Керувати таким процесом обміну знань між педагогом та вихованцем допомагають педагогічні інноваційні технології, застосування інтерактивних технологій.
Талант дитини є стержнем навколо якого формується і розвивається її особистість. Виявити і розвинути талант цілком можливо в сучасних педагогічних умовах позашкільних закладів освіти. Заняття в позашкільних закладах, будучи не обов’язковим, природно «добудовують незаповнені проміжки соціального становлення особистості». Можливість вибору займатися у гуртках за інтересами у позашкільних закладах благотворно впливає не школярів, сприяє вільному спілкуванню у середовищі ровесників, з якими дитина вважає себе найтісніше пов’язаною і авторитет яких для неї безперечний.
Як гласить народна мудрість: всі ми родом із дитинства. І дійсно, все те, що людина отримує в дитинстві, залишається з нею назавжди. І тільки від того, хто був з нею поруч, хто вів її через всі проблеми, хвилювання і радощі до дорослого самостійного життя, хто вчив її мислити, співчувати, спостерігати, аналізувати і робити висновки, залежить успішність вихованця, його високі життєві сходження, авторитет у суспільстві. Тому так важливо, щоб кожну дитину супроводжували по її житті чуйні батьки, добрі друзі та розумні не байдужі вчителі. Вони повинні навчити правильно сприймати оточуючий світ, з повагою відноситися до всього живого, любити і поважати себе і довкілля.