Кабінет навчально-інформаційного забезпечення та видавничої діяльності

Одним із основних напрямів роботи кабінету є розбудова інформаційного простору, підтримка роботи та наповнення освітянського WEB-сайту zakinppo.org.ua, організація дистанційного навчання з використанням платформ Moodle, Google WorkSpace, Zoom, розробка та забезпечення функціонування системи для реєстрації учасників підвищення кваліфікації.
Також кабінетом реалізовується видавнича діяльність, котра направлена на видання методичних та наукових напрацювань працівників Закарпатського інституту післядипломної педагогічної освіти, на популяризацію матеріалів із творчих доробків та напрацювань освітян краю, кращий педагогічний досвід учителів, ідеї вчителів-новаторів, різноманітні матеріали із життя освітянських та учнівських колективів. Видається науково-методичний журнал «Освіта Закарпаття», періодичність – двічі на рік. Видано 28 номерів загальним тиражем понад 2100 примірників.
Працівники кабінету:

Онисько Вікторія Володимирівна – завідувач;

Ромочуська Тетяна Іванівна – методист;

Бабич Наталія Іванівна – коректор;