Українська мова та література

Методичні рекомендації з вивчення української мови

У 2013-2014 навчальному році вивчення української мови у 5 класі здійснюватиметься за новою навчальною програмою для 5–9 класів загальноосвітніх навчальних закладів (Українська мова. 5–9 класи. Навчальна програма для учнів загальноосвітніх навчальних закладів із навчанням українською мовою / Укладачі: Г.Т.Шелехова, М.І.Пентилюк, В.І.Новосьолова, Т.Д.Гнаткович, К.В.Таранік-Ткачук, Н.Б.Коржова. – К.: Видавничий дім «Освіта», 2013), розробленою на основі нового Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти (постанова Кабінету Міністрів України від 23.11.2011 р. № 1392) і затвердженою наказом Міністерства від 06.06.2012 р. № 664.

Формування пізнавальних умінь і навичок у процесі написання фанфіка

Педагоги й психологи висловлюють занепокоєння тим, що процеси інтелектуалізації розумової діяльності учнів уповільнюються, незважаючи на тотальну інформатизацію, яка помітно впливає на самостійність творчого процесу. Школярі володіють навичками швидкого пошуку інформації через мережу Інтернет, знають де віднайти потрібне, щоб зробити усне чи писемне повідомлення, можливо, доволі цікаве, але вже створене кимось, не пропущене крізь власну свідомість, отже, не закріплене власне інтелектуальним досвідом. Звідси й маємо твори-«близнюки».

Методичні рекомендації щодо вивчення життєвого шляху та творчої спадщини Т.Г.Шевченка в рамках відвідування Шевченківського національного заповідника

Гнаткович Т.Д., завідувач кабінету суспільно-гуманітарних дисциплін ЗІППО, кандидат педагогічних наук

Вивчення життєвого шляху Тараса Григоровича Шевченка вимагає своєрідної психологічної та естетичної підготовки до розгляду його творчості. Особа поета в будь-якому випадку розглядатиметься в нерозривному зв’язку з епохою, у якій він творив. Учні повинні знати, що світогляд Тараса Шевченка виявляється в його громадських справах, ставленні до явищ соціального і культурного життя, публіцистиці, листах, а також у тематиці, сюжеті та образах створюваних творів.

Засідання обласної авторської творчої майстерні вчителів суспільно-гуманітарних дисциплін


5 червня 2013 року на базі Закарпатського інституту післядипломної педагогічної освіти відбулося засідання обласної авторської творчої майстерні вчителів суспільно-гуманітарних дисциплін, метою якого було сприяти учасникам авторської майстерні у розвитку концептуальних ідей, що лежать в основі творчих доробок з української мови і літератури, світової літератури, літератури рідного краю в контексті вивчення української літератури з окремих тематичних блоків (література «розстріляного відродження», література шістдесятників) та активізації наукових пошуків.

Українська – за оновленим Стандартом


На базі Закарпатського інституту післядипломної педагогічної освіти 12 квітня 2013 року відбувся інструктивно-методичний семінар методистів української мови та літератури міських (районних) відділів (управлінь) освіти, що курують школи з мовами навчання нацменшин «Навчально-методичний супровід формування основних компетентностей учнів на уроках української мови і літератури у школах з мовами навчання нацменшин».

Структурно-тематична схема курсу української мови в 9 класі

У 2012–2013 навчальному році вивчення української мови у 5–9 класах загальноосвітніх навчальних закладів здійснюватиметься за програмою, затвердженою Міністерством освіти і науки України (лист №1/11-6611 від 23.12.2004 року): Українська мова. 5–12 класи /Автори Г.Т. Шелехова, В.І. Тихоша, А.М. Корольчук, В.І. Новосьолова, Я.І. Остаф. За редакцією Л.В. Скуратівського. – К.: Ірпінь: Перун, 2005. – 176 с.

ІІІ етап Всеукраїнської учнівської олімпіади з української мови та літератури відбувся в ЗІППО

Мова народу – це найбільший національний скарб,
і ми всі маємо його оберігати,
в тому числі й авторитетними державними заходами...
О.Гончар

Олімпіада з української мови і літератури – одна з найпрестижніших. До неї завжди звернута особлива увага, ставляться особливі вимоги. Адже це випробування не тільки вміння правильно розставити розділові знаки, узгодити відмінки. Це ще й екзамен на громадянськість, особистісну зрілість.