Українська мова та література

Методичний супровід вчителів-словесників

 


На базі Закарпатського інституту післядипломної педагогічної освіти відбувся обласний інструктивно-методичний семінар «Навчально-методичне забезпечення вивчення української мови та літератури, світової літератури і російської мови у 2013-2014 навчальному році».

Українська мова та література для національних меншин

6 серпня 2013 року на базі Закарпатського інституту післядипломної педагогічної освіти відбувся обласний інструктивно-методичний семінар «Методичне забезпечення навчання української мови і літератури у школах з мовами навчання національних меншин».

Методичні рекомендації з вивчення української літератури

Основною метою вивчення української літератури в загальноосвітніх навчальних закладах є формування комунікативної й літературної компетентностей, розвиток творчих здібностей учнів, високої читацької й загальної культури, вироблення вмінь самостійно ознайомлюватися зі зразками мистецтва слова.
У 2013–2014 навчальному році вивчення української літератури в 5 класі здійснюватиметься за новою навчальною програмою для 5–9 класів загальноосвітніх навчальних закладів (Українська література. 5–9 класи. Навчальна програма для учнів загальноосвітніх навчальних закладів із навчанням українською мовою / Укладачі:  Р.В. Мовчан, М.П. Бондар, Л. І. Кавун, О.М. Івасюк, К.В. Таранік-Ткачук, С.А. Кочерга, О.І. Неживий, Н.В. Михайлова  –  К.: Видавничий дім «Освіта»,  2013),  розробленою  на основі нового Державного стандарту базової й повної загальної середньої освіти (постанова Кабінету Міністрів України від 23.11.2011 р. № 1392) і затвердженою наказом Міністерства від 6.06.2012 р. № 664.

Методичні рекомендації з вивчення української мови

У 2013-2014 навчальному році вивчення української мови у 5 класі здійснюватиметься за новою навчальною програмою для 5–9 класів загальноосвітніх навчальних закладів (Українська мова. 5–9 класи. Навчальна програма для учнів загальноосвітніх навчальних закладів із навчанням українською мовою / Укладачі: Г.Т.Шелехова, М.І.Пентилюк, В.І.Новосьолова, Т.Д.Гнаткович, К.В.Таранік-Ткачук, Н.Б.Коржова. – К.: Видавничий дім «Освіта», 2013), розробленою на основі нового Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти (постанова Кабінету Міністрів України від 23.11.2011 р. № 1392) і затвердженою наказом Міністерства від 06.06.2012 р. № 664.

Формування пізнавальних умінь і навичок у процесі написання фанфіка

Педагоги й психологи висловлюють занепокоєння тим, що процеси інтелектуалізації розумової діяльності учнів уповільнюються, незважаючи на тотальну інформатизацію, яка помітно впливає на самостійність творчого процесу. Школярі володіють навичками швидкого пошуку інформації через мережу Інтернет, знають де віднайти потрібне, щоб зробити усне чи писемне повідомлення, можливо, доволі цікаве, але вже створене кимось, не пропущене крізь власну свідомість, отже, не закріплене власне інтелектуальним досвідом. Звідси й маємо твори-«близнюки».

Методичні рекомендації щодо вивчення життєвого шляху та творчої спадщини Т.Г.Шевченка в рамках відвідування Шевченківського національного заповідника

Гнаткович Т.Д., завідувач кабінету суспільно-гуманітарних дисциплін ЗІППО, кандидат педагогічних наук

Вивчення життєвого шляху Тараса Григоровича Шевченка вимагає своєрідної психологічної та естетичної підготовки до розгляду його творчості. Особа поета в будь-якому випадку розглядатиметься в нерозривному зв’язку з епохою, у якій він творив. Учні повинні знати, що світогляд Тараса Шевченка виявляється в його громадських справах, ставленні до явищ соціального і культурного життя, публіцистиці, листах, а також у тематиці, сюжеті та образах створюваних творів.

Засідання обласної авторської творчої майстерні вчителів суспільно-гуманітарних дисциплін


5 червня 2013 року на базі Закарпатського інституту післядипломної педагогічної освіти відбулося засідання обласної авторської творчої майстерні вчителів суспільно-гуманітарних дисциплін, метою якого було сприяти учасникам авторської майстерні у розвитку концептуальних ідей, що лежать в основі творчих доробок з української мови і літератури, світової літератури, літератури рідного краю в контексті вивчення української літератури з окремих тематичних блоків (література «розстріляного відродження», література шістдесятників) та активізації наукових пошуків.

Українська – за оновленим Стандартом


На базі Закарпатського інституту післядипломної педагогічної освіти 12 квітня 2013 року відбувся інструктивно-методичний семінар методистів української мови та літератури міських (районних) відділів (управлінь) освіти, що курують школи з мовами навчання нацменшин «Навчально-методичний супровід формування основних компетентностей учнів на уроках української мови і літератури у школах з мовами навчання нацменшин».