Настанови філологам краю

nastanovy-filologam

13 серпня 2014 року на базі Закарпатського інституту післядипломної педагогічної освіти відбувся обласний інструктивно-методичний семінар «Навчально-методичне забезпечення вивчення української мови та літератури, української мови у загальноосвітніх навчальних закладах з угорською мовою навчання  у 2014-2015 навчальному році».

Тетяна Дмитрівна Гнаткович, завідувач кабінету методики викладання суспільно-гуманітарних та художньо-естетичних дисциплін ЗІППО, кандидат педагогічних наук, акцентувала увагу на змістовому та методичному забезпеченні вивчення української мови та літератури. Наголосила на тому, що в умовах сьогодення пріоритетним освітнім завданням  є підготовка школярів до активної життєдіяльності, розв’язання якого потребує переосмислення усталеної організації процесу навчання відповідно до запитів суспільства, напрямів розвитку мовної освіти. Тому, модернізація шкільної мовної освіти  розглядається на основі компетентнісної парадигми, а сучасні підходи, на яких базується оновлена  програма з української мови для учнів 5-9 класів шкіл з українською мовою навчання, реалізуються в процесі цілеспрямованого формування й удосконалення всіх основних складників (і етапів) пізнавально-творчої мовленнєвої діяльності мотиваційного, змістово-орієнтаційного, процесуального, результативно-рефлексивного в процесі опрацювання на текстовій основі у взаємозв’язку чотирьох  змістових ліній курсу української мови мовленнєвої,  мовної, соціокультурної діяльнісної (стратегічної).
Оксана Іванівна Опачко, методист кабінету методики викладання суспільно-гуманітарних та художньо-естетичних дисциплін ЗІППО, звернула увагу на підручникове забезпечення для 6 класу, інноваційний характер його змісту й форми, відповідність процесам модернізації освітньої системи, змінам у завданнях мовно-літературної освіти школярів, науково-методичній підготовці вчителя.
У процесі роботи було презентовано  методичні рекомендації щодо вивчення української мови та літератури у 6 класі, орієнтовне календарно-тематичне планування уроків української мови в 6 класі.
Методисти РМК та ММК відділів (управлінь) освіти отримали структурно-тематичні схеми курсів української мови у 6-му класі (упорядник Т.Д.Гнаткович).
На семінарі було озвучено результати участі учнів шкіл Закарпатської області у Всеукраїнській українознавчій грі «Соняшник».