Іноземні мови

Розвиток України в умовах європейської інтеграції потребує модернізації процесу викладання іноземних мов в системі освіти й широкого використання комунікативного, компетентнісного підходів реалізації загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти. Таким є вектор навчально-методичної роботи у галузі іншомовної освіти, що здійснюється методистами іноземних мов Мар'яною Тріфан (англійська мова), Іванною Буксар (німецька мова) та Олесею Рацюк (французька мова).

Вчителі іноземних мов обговорили проєкт методичних рекомендацій з викладання предмета „Іноземна мова” у 2022/2023 навчальному році

inozemna5klas-1

22 червня відбувся онлайн семінар для представників іншомовної освіти.
У заході взяли участь 190 вчителів англійської, німецької, французької мов.

Нові підходи у підручникотворенні щодо викладання французької мови у 5 класі

francuzka-1

У ході курсів підвищення кваліфікації вчителів французької мови, що викладатимуть предмет у 5 класі за Концепцією НУШ організовано та проведено вебінар з автором підручника для 5 класу Іриною Ураєвою. Цікавий погляд на сучасний підручник з проєкцією наскрізних умінь та перспективних тенденцій методик викладання іноземної мови від француьких авторів, дружня атмосфера дискусії та обмін досвідом з колегами, що використовуть серію підручників авторки у навчальному процесі – саме таким був вебінар 30 травня.

Семінар-практикум учителів іноземних мов з питань закінчення навчального року 2021/2022

end-of-year-inoz-1

Відповідно до плану роботи Закарпатського інституту післядипломної педагогічної освіти 27 травня відбувся семінар-практикум учителів іноземних мов з питань закінчення навчального року.

Україна воєнна: дні франкофонії

Screenshot 7

27/02/22 - 1 Битва за Київ: між порятунком і опором
06/03/22 - Війна в Україні: хоробрість і страх жителів Києва
13/03/22 - Україна під бомбами: цивільні у пастці
Щороку 20 березня Міжнародний день франкофонії широко відзначався різним акціями з популяризації французької мови на теренах нашої держави при підтримці іноземних франкомовних представництв в Україні, таких як посольства Франції, Швейцарі, Бельгії, Канади, Алжиру та інших.
Цьогоріч все змінилося… Змінилося в одну мить, в один ранок 24 лютого.

„Нова українська школа: методика навчання французької мови у 1-4 класах закладів загальної середньої освіти на засадах компетентнісного підходу” (Навчально-методичний посібник)

 

francuzka

Зростаючі потреби в спілкуванні різними мовами, співпраця між країнами із різними культурними традиціями та нова освітня система в Україні вимагають суттєвих змін у підході до оновлення змісту та методів навчання іноземних мов. Знання іноземних мов є важливою передумовою для особистих, культурних, професійних та економічних контактів. Оновлення цілей та змісту навчання зумовлює оновлення освітніх технологій.
У початковій школі мета шкільного курсу полягає у формуванні комунікативної та соціокультурної компетенції учнів, розвитку їхньої здатності використовувати французьку мову як інструмент спілкування у діалозі культур. Учні ознайомлюються з особливостями життя та побуту народів країн франкомовного світу.