Початкова освіта

Психолого-педагогічні аспекти впровадження інновацій у початковій школі

Кірик М.Ю. – методист кабінету дошкільної і початкової освіти ЗІППО, магістр початкового навчання

Суспільна потреба у школах нового покоління вимагає особливої уваги до інноваційних процесів, до того, що заважає і що сприяє створенню та поширенню педагогічних новацій. Сьогоднішня психолого-педагогічна наука вважає, що нове у педагогіці – це не лише ідеї, підходи, методи, технології, які ще не використовувались, а й той комплекс елементів або окремі елементи педагогічного процесу, які дають змогу ефективно вирішувати завдання розвитку і саморозвитку творчої особистості.