Інформаційно-комунікаційні технології – компетентність молодших школярів

ikt1Нещодавно опубліковані рейтинги якості початкової освіти у світі свідчать про те, що за даним напрямком освіти Україна посідає 37 сходинку серед 148 країн світу. Це є свідченням доцільності проведення реформ у освітній галузі, що розпочалися 2012 року. Мова йде про введення нового Державного стандарту початкової загальної освіти.


Педагогам початкової ланки необхідно постійно самовдосконалюватися, щоб відповідати рівню розвитку освіти в нашій країні. Одним із компонентів Державного стандарту стало введення у навчальний процес 2 класу нового предмета «Сходинки до інформатики».
Програма «Сходинки до інформатики» для 2–4 класів спрямована на реалізацію мети та завдань освітньої галузі "Технології", визначених у Державному стандарті початкової загальної освіти, та враховує рекомендації ЮНЕСКО «Інформатика в початковій освіті».
Курс «Сходинки до інформатики» є підготовчим курсом, що передує більш широкому і глибокому вивченню базового курсу інформатики в середній школі, являє собою скорочений систематичний виклад основних питань науки інформатики та інформаційних технологій в елементарній формі, та носить світоглядний характер. Введення цього курсу вимагає підготовки як матеріальної бази школи, так і власне самого вчителя, який буде викладати даний курс. В Іршавській ЗОШ І – ІІІ ступенів №2 для цього проводиться відповідна робота. У 2 класі, де я є класним керівником, навчається 22 учнів. Для занять з цього предмета клас поділяється на дві підгрупи по 11 учнів. У нашому розпорядженні 10 комп’ютерів та один вчительський комп’ютер. Сказати, що учні не були готові до даного предмета, не можна. Адже, добре відомо, що наше суспільство вже давно вступило в інформаційну еру, і діти вже у віці 4-5 років вміють користуватися засобами комунікації та іншими високотехнологічними засобами, які вже глибоко ввійшли в побут сучасної людини. Питання в іншому, – правильності застосування та сприйняття інформаційно-комунікаційних технологій нашими молодшими вихованцями, реалізації їхнього творчого потенціалу та соціалізації в суспільстві. Тому метою курсу «Сходинки до інформатики» є формування і розвиток в учнів поняття доцільності цього предмета, що в свою чергу сприятиме їхньому всебічному розвитку, дозволить використовувати в подальшому одержані знання для більш досконалого засвоєння навчальної програми в середній школі.
ikt2У батьків також виникали запитання про правильність та доцільність використання даного курсу у шкільній програмі. Щоб розвіяти їх сумніви, вчитель повинен сам оволодіти методикою викладання даного курсу на високому фаховому рівні. Розуміючи це, Закарпатський інститут післядипломної педагогічної освіти, організував короткотермінові курси для підготовки вчителів початкової ланки до викладання «Сходинок до інформатики». На курсах ми отримали не тільки настанови з методики викладання даного предмета, а й повне інформаційно-методичне забезпечення для викладання «Сходинок до інформатики». Протягом курсів нами отримано відповідні знання для того, щоб цей предмет став невід’ємною частиною навчального процесу у початковій школі.
Ми живемо в світі інформаційних технологій, які переплітаються з усіма сферами життя людини, і де знання цих самих технологій дозволить нашим учням якнайкраще адаптуватися у складному сьогоднішньому світі, а також у майбутньому надасть їм необхідних навичок та засоби до більш ефективного навчання та використання засвоєних знань на практиці.
Нам, вчителям початкової ланки, випала непроста місія – навчання і виховання нових громадян інформаційного суспільства – громадян, які будуть жити в океані інформаційно-комунікативного світу.

Яна Магурська,
вчитель початкових класів Іршавської ЗОШ І-ІІІ ст. №2