Превентивне виховання: суть, мета, завдання

vberezn1

У наш час активно розвивається така галузь педагогічної науки, як превентивна педагогіка. Предметом дослідження превентивної педагогіки є умови, чинники, причини відхилень у поведінці дітей та молоді від соціальних норм, правопорушення, шляхи і засоби профілактики аномальної поведінки. Оскільки проблема превенції постає як глобальна соціальна проблема, то на її вирішення свої зусилля спрямовують психологи, педагоги, соціологи, юристи, медики.

Однак, педагогічний аспект у попередженні асоціальних явищ у житті учнівства має бути визначальним, адже саме педагогам належить координувати превентивну діяльність, досліджувати соціальні корені проблеми, вікові та психологічні особливості дітей, схильних до девіантної поведінки, їхнє ставлення до правових та моральних норм, причини і характер об’єднання молоді в асоціальні групи тощо. Педагогічна превенція покликана розв’язувати проблеми захисту прав дитинства в Україні, формування у молоді потреби у здоровому способі життя, що сприятиме забезпеченню психічного та фізичного здоров’я нації. Тому, сьогодні актуалізується необхідність озброєння сучасного учительства ідеями превентивної педагогіки та засобами їх упровадження в навчально-виховний процес загальноосвітньої школи.
Днями на базі Малоберезнянської ЗОШ І-ІІІ ст. Великоберезнянського району відбувся районний семінар-практикум педагогів-організаторів «Сучасні підходи до проблеми превентивного виховання в навчальному закладі».
Семінар проводився з метою підвищення рівня обізнаності педагогів-організаторів із правовиховної та превентивної освіти, з проблематики ВІЛ/СНІДу, шкідливих звичок.
В інформаційно-методичному блоці методист РМК О.В. Савко ознайомила педагогів-організаторів із сучасними технологіями профілактичної роботи у навчальному закладі, наголосивши на необхідності впровадження в навчальних закладах району просвітницької діяльності, спрямованої на формування негативного ставлення до протиправних діянь, проведення тижнів правових знань; використання інтерактивних педагогічних технологій, зокрема ділових та рольових ігор, моделюванні життєвих ситуацій, суспільних процесів та процедур, дискусій, роботи в малих групах на уроках правознавства та в позакласній діяльності; упровадження шкільного самоврядування в начально-виховний процес, нових педагогічних комунікацій між усіма учасниками навчально-виховного процесу.
Учасникам семінару продемонстрували науково-методичний інструментарій «Сучасні підходи до проблем превентивного виховання. Інноваційні технології правового та превентивного виховання учнів».
Заступник директора з виховної роботи Л.С. Голованенко, презентувавши систему роботи з превентивного виховання, ознайомила присутніх із напрямками та формами роботи превентивної освіти, провела відеолекторій «Превентивне виховання школярів. Інноваційні технології правового та превентивного виховання учнів». Шкільний психолог Л.Ю. Чех залучила учасників семінару до дискусії з проблеми «Сутність вихованості, невихованості, чинники, що зумовлюють важковиховуваність дитини, форми, засоби та методи профілактики правопорушень серед учнівської молоді. Діагностика у превентивному вихованні учнів». М.М. Вудмаска, педагог-організатор, поділилася досвідом зі створення професіограми педагога-організатора у роботі з дітьми девіантної поведінки, наголосивши на ролі учнівського самоврядування у забезпеченні цього напрямку. Досвідом роботи з даного питання поділилася класний керівник 7 класу О.В. Задорожна.
У ході перспективно-педагогічного блоку з педагогами-організаторами було проведено тренінг-спілкування «Форми і методи роботи з проблем Віл/СНІДу». Головне завдання тренінгу - розвивати вміння та навички ефективного спілкування з проблеми, конструктивно виражати свої думки і почуттів, визначати рівень особистої соціально-комунікативної активності з проблеми сприяння здоров’я та збереження життя дітей, формування здоров’язбережувальних компетенцій. Усі учасники позитивно налаштувалися на роботу, були активними та комунікабельними. Вони практично, за допомогою запропонованих вправ та ігор, вчилися застосовувати набуті знання з профілактики ВІЛ/СНІДу та ризикованої поведінки серед учнів.
У практичній частині класний керівник Д.Ю. Янішин провела майстер-клас у формі ділової гри для 5 класу «Знай свої права, дитино!». Проведення такого заходу сприятиме формуванню правового світогляду учнів, включаючи систему теоретичних поглядів на їхні права та формуватиме відповідну активну позицію учнів у реалізації цих прав у житті.
Підсумково-узагальнюючий блок пройшов за «круглим столом». Кожен учасник семінару мав можливість висловитися. Підбиваючи підсумки роботи, педагоги акцентували увагу на тому, що проблема правової освіти та превентивного виховання дітей і молоді є однією з найактуальніших проблем сучасної школи та суспільства в цілому.

vberezn2