Свалявський район

Історія Плосківської школи

Поява першого навчального закладу у Плоскому не відрізнялась, ймовірно, від виникнення шкіл по інших селах нашого краю: при парафії організовувалась церковна школа, де дяк або священик навчав учнів читати,  писати, рахувати.
Історію шкільної освіти у селі можна умовно поділити на чотири  періоди:
1. Церковно-парафіяльна народна школа (кінець XVII ст. – поч. ХХ ст.)
2. Державна народна школа періоду чехословацького та угорського правлінь (1922 -1944)
3. Радянська державна школа (1945 – 1991)
4. Українська державна школа (1991-2013)