Витяг з плану роботи Закарпатського інституту післядипломної педагогічної освіти на серпень 2017 року

ВИТЯГ З ПЛАНУ РОБОТИ
Закарпатського інституту післядипломної педагогічної освіти

на серпень 2017 року
від 14 червня 2017 року № 273

ІІ. План-графік здійснення підвищення кваліфікації та комплексної освітньої підготовки педагогічних працівників

м. Ужгород, вул. Волошина, 35


з/п

Дата і місце проведення курсів

Категорії слухачів

Кількість груп

Відповідальний (керівник)

СЕРПЕНЬ

07.08 – електронна реєстрація слухачів курсів працівниками місцевих органів управління освітою;

07.08 – 11.08 – самостійна робота слухачів курсів підвищення кваліфікації

1

14.08-25.08

Учителі математики

1

Петечук К.М.

2

-//-

Учителі біології, екології

1

Бокоч О.С.

3

-//-

Учителі географії та економіки

1

Глюдзик Г.Б.

4

-//-

Учителі інформатики

1

Шаркадій І.В.

5

-//-

Учителі англійської мови

1

Тріфан М.С.

6

-//-

Учителі початкових класів

4

Гордуз Н.О.,
Кірик М.Ю.

7

-//-

Учителі музичного мистецтва, художньої культури

1

Жабляк М.Д.

8

-//-

Учителі інклюзивного навчання, логопеди

2

Гаяш О.В.

9

-//-

Вихователі ДНЗ

2

Романчак О.О.

10

-//-

Керівники гуртків

1

Кузьма В.М.

11

-//-
м.Берегово

Учителі української мови та літератури

1

Опачко О.І.,
Маргітич М.А.

12

14.08-18.08

Навчання щодо впровадження спецкурсу ,,Фінансова грамотність”

1

Глюдзик Г.Б.

 

Серпень-грудень

Курси за дистанційною формою навчання

 

Павлович-Іліньо З.В.

Термін навчання на курсах підвищення кваліфікації учителів математики, біології, екології, географії та економіки, інформатики, англійської мови, початкових класів, музичного мистецтва, художньої культури, інклюзивного навчання, логопедів, вихователів дошкільних навчальних закладів, керівників гуртків, (учителів української мови та літератури м.Берегово) за очно-заочною формою навчання триватиме з 07 по 25 серпня. 07 серпня відбуватиметься електронна реєстрація слухачів курсів підвищення кваліфікації, 07.08 – 11.08 – самостійна робота слухачів курсів без відриву від виробництва. Всі види робіт передбачені додатком 1 листа департаменту освіти і науки облдержадміністрації від 10.05.2017 року № 01-15/1227 поширюються на курси за очно-заочною формою навчання. Для педагогічних працівників, які будуть проходити курси з одного предмету настановча сесія – 14, 15 серпня, коригуюча сесія – 16 серпня, підсумкова – 25 серпня;   з  двох предметів: настановча сесія – 14, 15 серпня, коригуюча – 16, 17 серпня, підсумкова – 25 серпня.

ІV. Навчально-методичні, наукові семінари, наради, конференції, школи фахової майстерності, тренінги (в рамках курсів)

№ з/п

Назва заходу

Тема семінару

Категорії учасників

Місце проведення

Відповідальний

СЕРПЕНЬ

 

Семінар-тренінг для вчителів ЗНЗ області, які викладають курс за вибором „Фінансова грамотність” у 2 – 10 класах

Учителі економіки

14-18 серпня
м. Ужгород,
ЗІППО

Глюдзик Г.Б.

 

Науково-методичний семінар „Особливості розв’язування задач підвищеної складності з інформатики та інформаційних технологій”

Педагогічні працівники

16 серпня
м. Ужгород, ЗІППО
поч.900

Шаркадій І.В.

 

Круглий стіл „Вплив розвивального середовища у дошкільному навчальному закладі на всебічний розвиток особистості”

Вихователі ДНЗ

16 серпня
м. Ужгород, ЗІППО
поч.900

Романчак О.О.

 

Навчально-методичний семінар „Організація навчально-виховного процесу та особливості викладання предмета біологія (9 клас) як заключного курсу базової школи”

Учителі біології

17 серпня
м. Ужгород,
ЗІППО
поч.900

Бокоч О.С.

 

Тренінг з теми „Основні напрями корекційної роботи із дитиною із затримкою психічного розвитку в  ДНЗ та ЗНЗ”

Педагогічні працівники інклюзивного навчання

17 серпня
м. Ужгород,
ЗІППО
поч.1030

Гаяш О.В.

 

Школа педагогічної   фахової майстерності працівників позашкільних навчальних закладів
„Методична діяльність як основа неперервної освіти педагогів-позашкільників”

Педагогічні працівники

17 серпня
м. Ужгород,
ЗІППО
поч.1200

Кузьма В.М.

 

Школа педагогічної майстер-ності „Самоосвіта як основа підвищення фахової компе-тентності вчителя математики”

Учителі математики

17 серпня
м. Ужгород,
ЗІППО
поч.1510

Петечук К.М.

 

Тренінг для вчителів, які викладатимуть у 9 класах „Мистецтво”

Педагогічні працівники

21-23 серпня
м. Ужгород,
ЗІППО

Жабляк М.Д.

 

Навчально-практичний семінар „Розроблення та впровадження індивідуальної програми розвитку для учнів із особливими освітніми потребами в умовах інклюзивного навчання: початкова школа”

Асистенти учителів, логопеди

22 серпня
м. Ужгород,
ЗІППО
поч.1030

Гаяш О.В.

 

Школа педагогічної майстерності „Самоосвіта як основа підвищення фахової компетентності вчителя географії та економіки”

Учителі географії

22 серпня
м. Ужгород,
ЗІППО
поч.1000

Глюдзик Г.Б.

 

Круглий стіл „Упровадження нових програм з географії
(6 – 8 та 9 класи): основні виклики та шляхи їх подолання”

Педагогічні працівники

23 серпня
м. Ужгород,
ЗІППО
поч.1000

Глюдзик Г.Б.

 

Науково-методичний семінар „Формування у дошкільників навичок спілкування і ефективної взаємодії з іншими дітьми та дорослими людьми”

Вихователі ДНЗ

23 серпня
м. Ужгород, ЗІППО
поч.900

Романчак О.О.

Додаток (реєстраційна форма): на 1 арк.

 Директор інституту                                                             Т. Палько

Немеш 37117