Закарпатський ІППО звітує

zvit 4

30 січня у Закарпатському ІППО відбулося розширене засідання Вченої ради, де директор, Тетяна Палько, звітувала про виконання Плану роботи закладу за 2016 рік та перспективи розвитку на 2017 рік.

У засіданні Вченої ради взяла участь Андріана Лукач, завідувач обласного методичного центру при департаменті освіти і науки Закарпатської ОДА.
Директор побудувала свій звіт у формі відео-презентаційних матеріалів, озвучивши головні  напрями діяльності, завдання та перспективи роботи, хід виконання Державних та регіональних програм.
Тетяна Василівна наголосила, що 2016 року проведено 4 засідання Вченої ради та 8 засідань
Науково-методичної ради, де розглядалися питання використання мультимедійних та педагогічних програмних засобів для підвищення ефективності викладання природничо-математичних дисциплін; формування духовного потенціалу педагога суспільно-гуманітарної сфери в системі післядипломної педагогічної освіти; естетизація виховного середовища учнів початкової школи як фактор формування емоційної культури; можливості застосування сучасних мережних технологій у навчальному закладі; результати апробації та впровадження спеціального курсу виховної спрямованості „Культура добросусідства” в навчальних закладах області; про стан упровадження інноваційних технологій у формуванні мовленнєвої компетентності дітей дошкільного віку;  науково-методичне забезпечення викладання української мови в загальноосвітніх навчальних закладах з угорською мовою навчання та інші.
Директор зазначила, що 2016 року ЗІППО продовжив упровадження та реалізацію  міжнародних програм та проектів, які сприяють процесу інтеграції післядипломної педагогічної освіти України в європейське середовище. Зокрема, на базі Закарпатського інституту післядипломної педагогічної освіти проходила Міжнародна літня школа „Розвиток академічної мобільності педагогічних, науково-педагогічних працівників та керівників навчальних закладів у європейському освітньому просторі”, мета якої – ознайомити учасників із можливостями розвитку професійної педагогічної і наукової кар’єри в умовах інтеграції української освіти в європейський освітній простір та підготувати до розроблення проектних ідей, написання проектних пропозицій і пошуку партнерів для участі у міжнародних проектах та програмах академічної мобільності для учасників освітнього процесу.
Науково-педагогічні працівники інституту приділяють значну увагу навчально-методичному забезпеченню діяльності ЗНЗ з мовами навчання національних спільнот, зокрема, консультації з представниками педагогічної громадськості, громадських організацій угорської спільноти; зустрічі з представниками з Угорщини; проводять науково-методичні семінари та конференції.
Тетяна Палько зупинилася на особливостях діяльності науково-дослідної лабораторії здоров’язбережувальних технологій, зокрема, створенні інноваційного потенціалу, організаційних, методичних передумов для комплексного підходу до формування навичок здорового способу життя молоді, розробці нових та реалізації вже існуючих освітніх програм з питань здорового способу життя. Звернула увагу на організацію навчання і виховання дітей із особливими потребами, виховній та позашкільній роботі, наголосила на впровадженні інтегрованого курсу „Культура добросусідства”, що спрямований на відвернення міжнаціональних конфліктів, протидію розвиткові негативних етнічних стереотипів і зниження агресивності в суспільстві. Акцентувала увагу на виконанні плану підвищення кваліфікації педагогічних працівників та педагогічного навантаження науково-педагогічними працівниками кафедр інституту, організаційно-методичний супровід ЗНО, участь у всеукраїнських виставках та міжнародних науково-практичних конференціях. Науково-педагогічними працівниками вивчається, узагальнюється та поширюється перспективний педагогічний досвід, проводиться значна робота, спрямована на підвищення громадянської позиції працівників інституту та слухачів.
Тетяна Палько наголосила, що охопити та повністю висвітлити об’єм виконаної науково-педагогічними працівниками інституту роботи важко за короткий час, тому намагалася акцентувати увагу на основних аспектах діяльності. Зауважила, що звіт виставлявся на сервері, де кожен міг ознайомитися та проаналізувати його.
Присутні одноголосно проголосували за те, щоб роботу інституту визнати задовільною, а звіт схвалити.
Андріана Лукач, підбиваючи підсумки розширеного засідання Вченої ради, зауважила, що районні/міські відділи освіти, Закарпатський інститут післядипломної освіти, департамент освіти і науки Закарпатської ОДА роблять одну справу – надають якісні освітні послуги учням та педагогічним працівникам. Зауважила, що різноманітні конкурси, турніри, учнівські олімпіади дають учителю змогу та наснагу творити. Подякувала науково-педагогічним працівникам ЗІППО за чітку громадянську позицію та побажала всім працівникам творчості, натхнення та мирного неба.

Переглянути презентацію

zvit 1

zvit 3