Науково-методична рада ДВНЗ „Університет менеджменту освіти” НАПН України

рада 24

24 січня відбулося перше засідання науково-методичної ради ДВНЗ „Університет менеджменту освіти” Національної академії педагогічних наук України, де розглядалися питання про діяльність лабораторії проблем педагогіки і психології післядипломної освіти (на громадських засадах) Українського відкритого університету післядипломної освіти (УВУПО), основні напрями розвитку регіональних освітніх систем підвищення кваліфікації педагогічних працівників, розгляд матеріалів, поданих до науково-методичної ради.

Роботу Закарпатського інституту післядипломної педагогічної освіти з організації міжнародної проектної діяльності висвітлив заступник директора з науково-дослідної роботи та міжнародної діяльності Михайло Басараб.
Учасники науково-методичної ради підбили підсумки та ухвалили рішення.

Рішення

науково-методичної ради ДВНЗ «Університет менеджменту освіти»

від 24 січня 2017 року

ОСНОВНІ НАПРЯМИ РОЗВИТКУ РЕГІОНАЛЬНИХ ОСВІТНІХ СИСТЕМ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ

Заслухавши та обговоривши доповідь «Основні напрями розвитку регіональних освітніх систем підвищення кваліфікації педагогічних працівників» Н. І. Білик, професора кафедри педагогічної майстерності Полтавського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти ім. М. В. Остроградського, кандидата педагогічних наук, доцента, науково-методична рада

УХВАЛИЛА:

1. Інформацію Н. І. Білик, професора кафедри педагогічної майстерності Полтавського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти ім. М. В. Остроградського, кандидата педагогічних наук, доцента, про основні напрями розвитку регіональних освітніх систем підвищення кваліфікації педагогічних працівників, досвід роботи Полтавської регіональної школи новаторства керівних, науково-педагогічних і педагогічних працівників післядипломної освіти схвалити.

2. Активізувати діяльність регіональних шкіл новаторства при навчальних закладах післядипломної педагогічної освіти України, для чого вжити такі заходи:

2.1. У межах лабораторії методології та практики професійного розвитку Українського відкритого університету (на громадських засадах) кафедрі державної служби та менеджменту освіти ЦІППО УМО та кафедрі кафедри педагогічної майстерності Полтавського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти ім. М. В. Остроградського:

2.1.1. Створити Координаційний центр розвитку шкіл новаторства України на базі Полтавського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти ім. М. В. Остроградського, розробити програму його діяльності на 2017–2020 рр.

2.1.2. Започаткувати Всеукраїнський конкурс «Відеокаст керівника опорної школи» та розробити його положення» (січень 2018 р.).

2.1.3. Створити у дослідницьку групу розвитку наукового потенціалу вчителів при Полтавській регіональній школі новаторства керівних, науково-педагогічних і педагогічних працівників післядипломної освіти (2017 р.).

2.2. Створити розділ «Співтворчість шкіл новаторства України» на сайті «Полтавська регіональна школа новаторства», у якому створити сторінки: «Сайти РШН України», «Опорні школи», «Відеокасти керівників ОШ», «Нові форми роботи», «Презентаційний фонд педагогів-новаторів» тощо.

2.3. Підготувати спецвипуск Всеукраїнського науково-практичного освітньо-популярного журналу «Імідж сучасного педагога» за темою «Опорні школи України» (№ 2, 2018 р.).

3. Рекомендувати Н. І. Білик, професору кафедри педагогічної майстерності Полтавського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти ім. М. В. Остроградського, підготувати статтю про досвід роботи Полтавської регіональної школи новаторства керівних, науково-педагогічних і педагогічних працівників післядипломної освіти в розділ «Український відкритий університет післядипломної освіти презентує» журналу «Післядипломна освіта в Україні» та для «Педагогічної газети».

4. Відповідальному секретарю науково-методичної ради Т. С. Кравчинській підготувати інформацію про розгляд зазначеного питання на засідання НМР для розміщення на сайті Університету та НАПН України, у «Педагогічній газеті».