Впровадження курсу «Культура добросусідства»

DSC 0358

Нещодавно на базі Закарпатського ІППО проходило навчання педагогічних працівників з курсу «Культура добросусідства», який незабаром впроваджуватиметься в навчальних закладах Закарпаття.

Курс спрямований на відвернення міжнаціональних конфліктів, протидію розвиткові негативних етнічних стереотипів і зниження агресивності в суспільстві. Метою проекту є створення і впровадження в навчально-виховний процес інтегрованого курсу «Культура добросусідства» для етнічної просвіти дітей і дорослих, формування толерантних взаємовідносин між представниками різних етнічних і конфесійних груп. Назва курсу вдало передає його суть. «Культура добросусідства» передбачає формування в учнів високого рівня толерантності та пріоритетності загальнолюдських цінностей, наголошує на рівності всіх людей незалежно від статусу, етнічної та релігійної належності, вивчає спільне й відмінне у традиціях і культурах різних народів.
Навчання проводилося науковцями та викладачами Київських вишів і Закарпатського ІППО:
• Медведєва Ганна Олексіївна, розробник НМК курсу «Культура добросусідства»;
• Брунова-Калісецька Ірина Володимирівна, к.пс.н., розробник НМК до спецкурсу «Культура добросусідства» в початковій школі;
• Араджионі Маргарита Анатоліївна, к.і.н., керівник групи розробників спецкурсу «Культура добросусідства»;
• Опенко Наталія Юріївна, розробник НМК курсу «Культура добросусідства» в початковій школі, психолог;
• Захарова (Синіцина) Надія Вікторівна, розробник НМК до спецкурсу «Культура добросусідства» в початковій школі;
• Палько Тетяна Василівна, Ходанич Лідія Петрівна, Ганна Рего, Гордуз Наталя Олександрівна, Ольга Романчак, Кірик Марія Юріївна, розробники регіонального НМК курсу «Культура добросусідства».
Апробація, адаптація та впровадження курсу «Культура добросусідства» передбачає розробку регіонального зошита для учнів 1 класів. Особливість регіонального зошита – у його змісті, який спирається на родинний досвід дітей, систематизує знання, які вже здобуті у родині та дошкіллі, а також містить нові відомості щодо краєзнавства, етнічної історії імен та прізвищ, назв міст, сіл Карпатського краю, культури, мов жителів регіону, етнографії та знайомство з новими темами аксіології й конфліктології, оволодіти якими учні повинні в процесі вивчення курсу.
«Культура добросусідства» має виховне спрямування. Допомагає, починаючи з дитячого садочка, по-перше – навчитися ідентифікувати себе, по-друге – зрозуміти, що інша дитина може бути не схожа на тебе.
Закарпаття межує з багатьма країнами. Майже в усіх регіонах відбувається певна міграція. Важливим є впровадження цього курсу в інститутах післядипломної педагогічної освіти, щоб педагогічні працівники могли використовувати його елементи в позакласній діяльності, під час проведення виховних годин, на батьківських зборах. Сьогодні, як ніколи, необхідно формувати вміння спілкуватися зі своїми сусідами – і внутрішніми, і зовнішніми, тим паче, що нашими сусідами нині фактично є весь світ.
Учасникам авторського семінару-тренінгу вручено відповідні сертифікати, що дає можливість впроваджувати курс у навчальних закладах Закарпаття.

IMG 8867

IMG 8845