Карпатська Україна – наша історія. Рідний край на території України

Кірик М.Ю., методист кабінету дошкільної і початкової освіти Закарпатського інституту ППО
Виховне заняття до річниці Карпатської України для учнів 3-4 класу.
Тема: Карпатська Україна – наша історія. Рідний край на території України.
Мета: формувати уявлення про розташування Закарпатської області на території України; виховувати в учнів почуття любові й поваги до рідного краю, до його історії;
Обладнання: Карта України (фізична), контурні карти, карта Закарпатської області, портрет А.Волошина, символи України.

Хід заняття
1. Учитель.
Вже дзвінок нам дав сигнал,
Працювати час настав!
Часу ми не гаємо,
Трудитись починаємо!
Добрий день, діти! Дивлюсь у ваші очі і бачу в них інтерес до уроку. А мені приємно навчати того, хто хоче вчитись .

2. Повідомлення теми і мети заняття.
Учень декламує вірш С.Лукицької «Твій рідний край».
Твій рідний край, дитино,
То красна ця земля,
Куди не глянеш оком –
Луги, ліси, поля.
І потічок той срібний,
І той зелений гай.
Це все, моя дитино,
Твій рідний край.
Твій рідний край, дитино,
То ті сільські хати,
Що в них живе народ наш,
Усі твої брати,
І птахи ті співучі,
І тих квіток розмай,
Це все, моя дитино,
Твій рідний край.
Старі церкви й палати,
Золото і срібло – знай!
Це все, моя дитино,
Твій рідний край!
Сьогодні, як вже здогадались, ми розпочинаємо вивчати новий розділ «Твій рідний край». Щоб говорити про наш край, необхідно починати з історії його.

3. Розповідь учителя
Що ми знаємо про свій край?
– Закарпаття. Дивовижний край зачарованої природи, край добрих працьовитих людей, край захоплюючих туристичних мандрів. Та чи завжди було так добре жити, чи знаємо історію нашого краю?
За минулі сто років на цій прадавній землі у зв’язку з державною належністю калейдоскопічно змінювалися назви: Австро-Угорщина, Чехословаччина, Карпатська Україна, гортіївська Угорщина, Радянський Союз. І тільки у завершальному десятилітті населенню краю судилося жити в незалежній Україні. Кожен режим пропагував і насаджував у цьому українському куточку свої інтереси й пріоритети, що не могло не позначитися на культурному й літературному житті краю, який упродовж ХХ століття фактично сформувався як новий, зрілий, багатий на імена і заявив про себе як вагома складова загальноукраїнського літературного та культурного процесу.
Колись давно, а саме, коли жили ваші прадідусі і прабабусі (1938-1939 рр.) наше Закарпаття називалась – Карпатською Україною. Це одна зі світлих сторінок історії Закарпаття. Населення нашого краю, після століть поневолення, нарешті здобула свою державність. Сьогодні можна з певністю сказати: Карпатська Україна 1938-1939 рр. справді проклала дорогу уже сьогоднішній нашій Українській незалежній державі, яка була проголошена у 1991 році.
Робота з картою
Уважно розглянемо на карту України, знайдемо наше Закарпаття.
Де знаходиться наша область, з якими країнами межує? (Польщею, Словаччиною, Угорщиною та Румунією).
– Якщо порівняти з іншими областями, наша область найменша серед усіх в Україні. І саме їй випала доля бути незалежною ще у 1939 році, коли були прийняті історичної ваги документи — про державний устрій, назву, мову, прапор, герб і гімн Карпатської України. Незважаючи на короткочасність існування, саме виникнення Карпатської України як держави ще раз продемонструвало усьому світові, що на Закарпатті живуть українці, які бажають мати свою державність разом зі своїми братами з Великої України. Це підтверджується «Проголошенням Всеукраїнської Народної Ради до всього українського народу», прийнятим 10 лютого 1939 р.: «Народе Український... кріпко віримо, що у новім великім бою нація Українська героїчно переможе і стане твердою стопою на тисячолітніх горах Золотоверхого, сонцем свободи осяяного, святого Києва!»
– Потрібно сказати, що автономна Підкарпатська Русь, а згодом самостійна Карпатська Україна, проіснувала протягом надзвичайно короткого відрізку часу: з жовтня 1938 р. до 18 березня 1939 р. Незважаючи на це, в краї відбувався такий бурхливий розвиток політичних подій, що до Карпатської України була прикута увага всієї світової громадськості.
– Проголошення незалежності 14 березня 1939 р. пояснювалося прагненням українського населення краю до свободи. Незважаючи на деяку спонтанність і поспішність, ця історична подія в житті не тільки закарпатських українців, але й усього українського народу мала велике історичне значення.
Практична робота ( по групах.)
І. група
Визначити, яку річницю будемо святкувати у цьому році Карпатської України, якщо відомо, що події відбувалися 15 березня 1939 року?
ІІ. група
Визначити, скільки проіснувала Карпатська Україна, якщо відомо, що у жовтні 1938 року створено автономний уряд на чолі з А.Волошином, а 18 березня 1939 року – Угорщина загарбала нашу Карпатську Україну.
4. Повідомлення учнів
Перший учень: 14 березня 1939 року А. Волошин проголосив повну незалежність Закарпаття. Наступного дня 15 березня 1939 року вибраний всенароднім голосуванням парламент Закарпаття одноголосно потвердив вирішення уряду й схвалив перший закон новоствореної держави:
Закон ч. 1.
ПЛАКАТ:
§ 1. Карпатська Україна є незалежна Держава.
§ 2. Назва Держави є: Карпатська Україна.
§ 3. Карпатська Україна є республіка з президентом, вибраним Сеймом Карпатської України на чолі.
§ 4. Державна мова Карпатської України є українська мова.
§ 5. Барва державного прапора Карпатської України є синя і жовта, причому барва синя є горішня, а жовта є долішня.
§ 6. Державним гербом Карпатської України є дотеперішній краєвий герб: ведмідь у лівім червонім півколі і чотири сині та три жовті смуги у правому півколі і Тризуб св. Володимира Великого з хрестом на середньому зубі. – Переведення цього місця закону залишається окремому законові.
§ 7. Державний гімн Карпатської України є: „Ще не вмерла Україна...”
§ 8. Цей закон обов'язує зараз од його прийняття.

Другий учень: Український уряд на чолі з Августином Волошиним проіснував лише півроку. Ще менше часу йому було потрібно, аби запалити у серцях закарпатських українців вогонь національної ідеї, організувати державне життя та забезпечити оборону молодої країни. У нерівному бою з ворогом полягли біля тисячі карпатських січовиків. За два дні угорська армія окупувала Закарпаття. Президент Августин Волошин був змушений покинути країну. Однак опір агресорам не припинявся. Вцілілі військові підрозділи перейшли до партизанської війни, яка тривала до травня 1939 року.
Третій учень: Уряд А. Волошина став добиватися введення в усіх школах, державних та інших установах обов’язкового викладання української мови. Одночасно розширилася мережа українських шкіл: відкрито гімназії з українською мовою навчання в с. Білки (нині Іршавського р-ну), м. Рахів і с. Ракошино (нині Мукачівського р-ну, усі Закарпатської обл.), понад 50 нових горожанських та сільських народних шкіл, обговорювалося питання відкриття народного університету й перенесення до Хусту з Праги Українського вільного університету тощо.
Четвертий учень: 15 березня угорські війська розпочали загальний наступ по всій території щойно проголошеної української держави. Він завершився 18 березня її повною окупацією і приєднанням до Угорщини. Уряд разом із новообраним президентом А. Волошиним змушений був залишити територію країни. Нечисленні загони Карпатської Січі самовіддано протистояли величезній силі агресора: близько тисячі січовиків полягли у нерівному бою, стільки ж патріотів стали жертвами фашистського терору після поразки Карпатської України, інші залишили окуповану територію рідного краю або перейшли до партизанської боротьби. У нерівному бою з ворогом полягли біля тисячі карпатських січовиків. За два дні угорська армія окупувала Закарпаття. Президент Августин Волошин був змушений покинути країну. Однак опір агресорам не припинявся. Вцілілі військові підрозділи перейшли до партизанської війни, яка тривала до травня 1939 року.

5. Висновок вчителя: 15 березня 1939 року війська хортиської Угорщини напали на молоду Українську державу. На її захист мужньо стали січові стрільці.

За рідний край до бою сміло, Одважно стане кожний з нас.
За рідні гори, душу й тіло Віддасть без жалю в рідний час! В страшні ворожих бур часи Розпалим ми своє завзяття.
За гори вільні, за ліси
І за свободу Підкарпаття.
Найбільші бої відбулися на Красному полі поблизу села Кокосова Хустського району.
Було свято - ох, ти доле,-Було величаве,
Прийшило швидко «Красне поле», Занадто криваве.
Учениця
Моя Карпатська Україно, Найкраща Квітко на землі, Летиш тепер уся в руїнах, Після погрому мадярні.
Звучить пісня «Розстріляна молодість»
Чи чулисьте, милі браття, Як бороли Закарпаття, Сорок тисяч войовало,
Кров невинну проливало,
За зелену Верховину,
За Карпатську Україну.
А над Хустом ворон кряче
А в чужині мати плаче.
Не плач мамо, та й не тужи, Син ранений та й не дуже. Головонька - на четверо,
А серденько - на шестеро. Білі пальці - на коваль ці,
Білі ручки - на обручки.

Учень:
Згадаймо тих, що умирали.
Та не схилили знамена.
Вони пощади не благали, Вони віддали все, що мали.
Щоб воля усміхалась нам.
Шепоче плесо Синевиру
І ліс замріяно шумить
За нарід свій, за отчу віру,
За нашу неньку - Україну Лягли герої тут грудьми!
Хай Хуст нам січовую славу
На хвилях Тиси принесе. Карпатську спом 'янім державу
Що в грізний час так величаво Звелась як скеля, як граніт.
Героїв знаних і незнаних,
Що не зламались у борні,
Що муки прийняли і рани
Тих, хто з могил уже не встане
Усіх сьогодні спом 'янім! Спом 'янім!

Вшануймо пам 'ять всіх, хто загинув у боротьбі за створення своєї незалежної держави, хвилиною мовчання. Згадаймо їх у молитві.

Благослови, небес Владико.
Пожертву чесну і велику Народних лицарів, що в бій, Відважно йдуть за народ свій! Благослови, Ісусе Христе, Любов до волі, серце чисте -Вони ж ідуть на ворогів
За милих друзів і братів. Благослови, пречиста Мати, Зусилля їх тверде, завзяття, Благослови їх рани, біль
І краплі крові серед піль. Благослови на чесний бій. Героїв, Юрію Святий,
І перемогу їм подай
За нарід свій, за Рідний край!
Заключне слово вчителя: Сьогодні нам не потрібно відстоювати незалежність зі зброєю в руках, не повинні вмирати чи віддавати своє життя за те, що не можна відчути на жодне з наших фізичних чуттів, за те, що називаємо вільною державою Україною. Наша головна мета — це гордитися своєї країною, любити її і примножувати добрі справи нашого народу.

Підсумок заняття
У якій області ми живемо? Назвіть наш обласний центр.
У якій частині України ми живемо?
Зі скількома країнами межує наша область?
Що ви довідались цікавого про наш край?
Які події відбулися у 1938-1939 роках у нашому краї?
Як називалась наша область?
Що спільного між Карпатською Україною і сучасною Україною?
Що найбільше вам сподобалось на уроці?
Чого ви чекаєте від наступних уроків?

Домашнє завдання
Розпитайте батьків, дідусів, що вони знають про Карпатську Україну і підготуйте розповідь «Спогади», якщо ніхто нічого не згадає, тоді ви розкажіть дорослим про Карпатську Україну.