Всеукраїнський семінар керівників обласних психологічних служб

28-29 квітня 2011 року на базі Закарпатського інституту післядипломної педагогічної освіти відбувся Всеукраїнський науково-практичний семінар «Науково-методичні аспекти роботи працівників психологічної служби з подолання соціально-психологічної дезадаптації школярів».
У роботі семінару взяли участь директори (завідувачі) навчально-методичного кабінету (центру) в Автономній Республіці Крим, обласних, Київського і Севастопольського міських навчально-методичних кабінетів (центрів) психологічної служби системи освіти, завідувачі (методисти) міських (районних) навчально-методичних кабінетів (центрів) та практичні психологи і соціальні педагоги психологічної служби системи освіти Закарпатської області.
Відкрив Всеукраїнський науково-практичний семінар заступник директора Закарпатського інституту післядипломної педагогічної освіти з навчально-методичної роботи, кандидат математичних наук, доцент - В.М. Петечук. Василь Михайлович розповів про систему освіти Закарпатської області та діяльність Закарпатського інституту післядипломної педагогічної освіти.
З вітальним словом перед учасниками семінару виступив  Химинець В.В., заступник директора Закарпатського інституту післядипломної педагогічної освіти з наукової  роботи, доктор фізико-математичних наук, професор. Він проаналізував історію розвитку освіти Закарпаття і, зокрема, особливості зародження психологічної науки у працях О. Духновича.
З привітанням та аналізом актуальних питань діяльності працівників психологічної служби з профілактики та подолання дезадаптації школяріввиступив Панок В. Г.,  кандидат психологічних наук, директор Українського науково-методичного центру практичної психології і соціальної роботи. Віталій Григорович ознайомив присутніх із діяльністю практичних психологів та соціальних педагогів на Україні, зупинив свою увагу на основних досягненнях та проблемах, які вирішуються спеціалістами. Далі учасники семінару мали можливість ознайомитися із питанням "Інформаційне забезпечення діяльності працівників психологічної служби" (керівник проекту газети «Соціальний педагог» В.О. Снігульська). Далі виступила завідувач обласного центру практичної психології і соціальної роботи ЗІППО Марина Василівна Лемак, яка у своєму зазначила, що психологічна служба Закарпаття тепер є невід’ємною складовою системи освіти. Важко собі уявити, що ще цілком недавно про практичного психолога у школі не було і мови.
Перші психологи у системі освіти Закарпатської області почали працювати у 1990 році. Так була започаткована психологічна служба в містах Ужгород, Берегово, Мукачево, Іршава. Число перших практичних психологів було незначне – не більше десяти чоловік працювало у школах області. Протягом 1990-93 років при методичному кабінеті управління освіти м. Ужгорода працював центр практичної психології.
За сприяння центру практичної психології і соціальної роботи була створена психологічна служба області. Про її кількісне та якісне зростання зростання свідчить аналіз статистичних даних за 2001-2010 роки. Якщо у 2001 році у навчальних закладах нараховувалось 95 працівників служби (93 практичні психологи, 2 соціальних педагоги), то на кінець 2006-2007 навчального року їх кількість зросла до 429 (397 практичних психологів і 32 соціальні педагоги). На даний момент у психологічній службі системи освіти працює 641 спеціаліст (511 практичних психологів і 130 соціальних педагогів), а також 14 керівників та методистів районних (міських психологічних служб). Стовідсотковим є забезпечення практичними психологами спеціальних навчальних закладів і ПТНЗ.

alt

Аналізуючи кваліфікаційний рівень працівників психологічної служби в області, ми прийшли до висновку, що основним завданням керівників служби на обласному та районному рівнях, окрім організаційної роботи, взаємодії з органами управління освітою Одним із пріоритетних і найбільш успішних  напрямків роботи є навчально-методична робота, зокрема, підвищення кваліфікації працівників служби.
Цей напрямок реалізується через такі форми роботи:

1. Курси підвищення кваліфікації при Закарпатському інституті підвищення кваліфікації педагогів

За час існування центру на курсах післядипломної освіти навчалось 351 практичних психолог і соціальний педагог. При цьому кількість слухачів постійно зростає. Велика увага звертається на проведення практичних занять, оскільки саме цих знань не вистачає нашим фахівцям.

2. Організація та проведення навчально-методичних семінарів, науково-практичних конференцій

На базі Мукачівської спеціальної школи для сліпих був проведений семінар практичних психологів спеціальних шкіл «Діагностика як один із видів діяльності практичного психолога спеціального закладу».
Проведено окремі семінари «Особливості використання діагностичного інструментарію практичними психологами у школах з угорською мовою навчання і двомовних школах» та «Формування міжнаціональної толерантності учнів» із психологами шкіл з угорською мовою навчання і двомовних шкіл.
В рамках навчанню окремих методів з різних напрямків психологічної допомоги проводяться семінари у співпраці із професійними організаціями    з арттерапії, гештальттерапії, танцювально-рухової терапії; методи активно використовуються спеціалістами, які пройшли короткотермінове та довготермінове навчання.

alt
натисніть на зображення, щоб відкрити його в повний розмір.

3. Організація роботи методичних об’єднань та творчих груп при районних (міських) методичних об’єднаннях

Тут цікавим є зародження творчих груп спеціальних шкіл, оскільки специфіка роботи спеціалістів цих закладів разюче відрізняється від усіх інших, а також  створена творча група, яка під керівництвом Гіді Єви Шандорівни перекладає і адаптує діагностичний інструментарій для психологів, які працюють з угорськомовними дітьми.

4. Організаціявивчення та поширення передового досвіду практичних психологів

Працівниками служби за сприяння центру видано 17 методичних розробок, які використовуються практичними психологами у повсякденній практиці. Це є свідченням того, що психологічна служба Закарпаття вступила в період зрілості. Найбільш використовуваними у практичній діяльності є роботи Лемак М.В., Пащенко Т.В., Пузяк Н.П. «Методика діагностики готовності дітей 6-7 річного віку до навчання в школі», Петрище В.Ю. «Такі знайомі казки», Шевчук В.В. «Професійна орієнтація школяра», Петрище В.Ю. Лемак М.В. «Обираю професію». На сьогодні в друці один методичний посібник та збірник психодіагностичних методик, орієнтований на роботу з  дітьми підліткового та юнацького віку.

5. Тематична консультаційна допомога на запит спеціалістів служби

alt

В рамках цього напрямку спеціалісти центру надають ме5тодичну допомогу у розробці мало досліджених актуальних тем (формування бібліографічної бази, допомога в систематизації та узагальненні матеріалів).

6. Супервізійна робота

Допомога в аналізі складних випадків у роботі працівників служби з урахуванням  питання меж професійної компетенції (розпочато цикл семінарів з даної теми).

7. Централізоване розповсюдження бібліографічних довідок та дидактичного матеріалу з актуальних тем серед працівників служби

Обласний центр практичної психології і соціальної роботи у рамках співпраці з неосвітянськими організаціями провів експертизу ряду відеоматеріалів, наданих Обласним центром здоров’я з тим, щоб дозволити їх перегляд учнями. Як наслідок, спеціалісти освітніх закладів області забезпечені  відеофільмами, тематика яких спрямована на профілактику СНІДу, алкоголізму, тютюнопаління, наркоманії.

8. Сприяння забезпеченню практичних психологів освітніх закладів Закарпатської області професійною літературою

Працівники психологічної служби мають можливість бути поінформованими про всі нові надходження на український ринок професійної літератури, та отримувати її з будь-якого напрямку, що їх цікавить.
Науково-дослідницька діяльність
Останнім часом досить успішно здійснюється  науково-дослідницька робота та її організація в районах області.
Отримані аналітичні дані доводяться до відома фахівців служб, які координують відповідні напрями діяльності, виносяться на розгляд науково-методичної, вченої рад інституту та висвітлюються в засобах масової інформації, зокрема  в газеті «Слово вчителя» і журналі «Освіта Закарпаття».
Так, шляхом анкетування було вивчено ставлення освітян до проблеми трудових мігрантів, ставлення учнів до проблеми насильства у молодіжному середовищі, до алкоголізму та наркоманії, визначення рівня інформованості учнів з питань профілактики ВІЛ/СНІДу та їх ставлення до ВІЛ-інфікованих, опитування учнів з метою вивчення комп’ютерної залежності школярів у краї.
В рамках координаційної роботи обласний центр надає пропозиції щодо оптимізації роботи служби до обласного управління освіти, яке надалі видає рекомендаційні листи. Зокрема, було ініційовано створення міжрайонних методичних об’єднань (у тих районах, де є невелика кількість працівників служби) та мобільних консультаційних пунктів освітніх округів.
Окремого розгляду заслуговує міжнародна співпраця.
У співпраці з МСЦ “Дорога життя”, в рамках проекту ТАСІС “Соціальна інтеграція дітей з особливими потребами” був організований 9-денний тренінг для практичних психологів освітніх закладів області та ОПМПК “Взаємодія з дітьми в стані горя” за участі тренера Б.Ченела (м.Хорсенс, Данія). На початку 2006 р. започатковано постійно діючий семінар-тренінг “Використання технік гештальттерапії в психологічному консультуванні” (за участі тренера Московського інституту гештальту і псих одрами, директора Київського інституту гештальту і психодрами Н.Турбовець). 36 працівників служби пройшли початкове ознайомлення із прийомами консультування методами гештальттерапії; 8 працівників психологічної служби закінчили навчання і одержали відповідні сертифікати МІГІП, які за додаткових умов визнаються Європейською асоціацією психотерапевтів (професійною асоціацією, яка надає ліцензії на професійну діяльність). За такою роботою майбутнє, оскільки психологи дістають інструментарій, за допомогою якого вони кваліфіковано можуть здійснювати глибокий консультативний та корекційний процес. Спільними зусиллями обласної психотерапевтичної служби (Кузьмик М.) та обласного ЦППСР пройшла міжнародна конференція за участю спеціалістів із м. Байот (Німеччина) з питань зростання рівня депресивності та депресивних станів людей, зокрема, школярів ( розглядалися питання комплексного підходу та співпраці психологів, психотерапевтів та психіатрів до профілактики депресивності у дітей).
Практичні психологи Берегівського і Виноградівського районів підтримують тісні контакти з угорськими колегами.
Міжнародна співпраця як серйозний напрямок роботи буде обов’язково розвиватися, оскільки це – джерело нових знань, обміну досвідом з колегами, які близько до нас територіально.
Марина Василівна відзначила здобутки та окреслила основні шляхи розвитку психологічної служби області.
Завідувач Виноградівського районного центру практичної психології і соціальної роботи Тодавчич Світлана Петрівна поділилася досвідом організації роботи  районного центру, який об’єднує роботу психологічної служби, районної ПМПК та логопедичної служби.
Виноградівським центром було подано заявку на участь центру в Всеукраїнському експерименті „Організаційні моделі діяльності психологічної служби системи освіти”, мета якого - розробка і апробація найбільш ефективних моделей організації психологічної служби  на рівні „область-район”, „район-навчальний заклад”.
Працівники центру найбільш ефективну, дієву модель Центру в районі, яка була б оптимально прилаштована до місцевих особливостей, найбільш якісно виконувала свої функції, охопила своїми послугами найбільшу кількість учасників навчально-виховного процесу – вихованців, учнів, студентів, педагогічних працівників, батьківську громадськість.
Далі учасники семінару мали можливість ознайомитися з виступами "Організаційне забезпечення  системи роботи психологічної служби м. Ужгорода з проблеми попередження та корекції шкільної дезадаптації" (завідувач Ужгородського міського центру практичної психології і соціальної роботи В.В. Шевчук), "Комплексна програма психологічного супроводу проходження процесу адаптації учнів молодшого та середнього шкільного віку" (практичний психолог Іршавської ЗОШ І-ІІІ ст. №1 В.Ю. Петрище) та "Напрямки роботи соціального педагога з подолання шкільної дезадаптації" (соціальний педагог ЗОШ І-ІІІ ст. № 1 м. Рахова Л.В. Шуста).
В другій частині дня практичні психологи та соціальні педагоги краю для усіх присутніх провели майстер-класи. Другого дня у рамках семінару пройшла нарада завідувачів обласних центрів практичної психології і соціальної роботи.
Учасники семінару з усіх областей України змогли не тільки плідно попрацювати, але й ознайомитися з історією, культурою, природою краю, отримати естетичне та духовне задоволення, що вони відмічали на прощання…

alt