Про надання психологічної допомоги

ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ
ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ
ЗАКАРПАТСЬКИЙ ІНСТИТУТ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ
ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ
27.02.2014 № 140
На № 26 від 24.02.2014 р.

Внаслідок складної соціально-політичної ситуації в країні, подій останніх місяців у багатьох містах і селах значно збільшилась потреба у наданні психологічної допомоги населенню, учасникам подій, постраждалим та їх родичам, родичам загиблих.

Аналіз ситуації показує, що учасники і жертви подій потребують негайної психологічної допомоги незалежно від політичної приналежності, регіону проживання, майнового і релігійного статусу.
Найбільш розповсюдженими проблемами є: гострі емоційні розлади, реактивні стани, посттравматичні стресові розлади, горе, переживання втрати близьких, дезорієнтація та панічні напади.
На виконання листа Українського науково-методичного центру практичної психології і соціальної роботи Національної академії педагогічних наук України 24 лютого 2014 року № 26 та у зв’язку останніми подіями в країні працівникам психологічної служби системи освіти і консультантам психолого-медико-педагогічних консультацій слід терміново:
- на базі навчальних закладів усіх типів і форм власності розгорнути пункти психологічної допомоги для проведення індивідуальної і групової роботи з постраждалими і учасниками подій; про розгортання таких пунктів поінформувати громадськість;
- негайно звернутися до закладів і установ охорони здоров’я, підрозділів служби з надзвичайних ситуацій з пропозицією співробітництва та координації у справі надання психологічної допомоги тим, хто її потребує;
- районним, міським центрам психологічної служби і ПМПК створити мобільні групи для надання психологічної допомоги постраждалим у віддалених районах, сільській і гірській місцевості;
- до надання психологічної допомоги залучати висококваліфікованих фахівців: психологів, соціальних педагогів, психотерапевтів, консультантів ПМПК;
- організувати для тих, хто безпосередньо працює з постраждалими:
а) психологічну і професійну супервізію;
б) методичну підтримку у вигляді буклетів, методичних розробок, проведення навчальних семінарів і семінарів з обміну досвідом;
- внести корективи у плани роботи всіх працівників психологічної служби, що задіяні у наданні допомоги постраждалим.
Нагадуємо про необхідність у процесі роботи суворо дотримуватись правил проведення методик та Етичного кодексу психолога.
У разі потреби звертатися у центр практичної психології, соціальної роботи та корекційної освіти Закарпатського ІППО по необхідну допомогу, оперативні консультації.

Директор інституту Т. Палько