План дій щодо реалізації Концепції розвитку психологічної служби  системи освіти України на період до 2012 року

№ п/п

Напрямок та завдання

Термін виконання

Виконавець

Очікувані результати

1.

Розвиток мережі та підвищення ефективності управління психологічною службою

1.1.

Внесення доповнень до Постанови Кабінету Міністрів України щодо ліцензування діяльності психологів, які працюють у державних і недержавних організаціях

до 01.01.2010р.

Український НМЦ практичної психології і соціальної роботи

Проект Постанови Кабінету Міністрів України.

1.2.

Провести засідання колегій управлінь освіти і науки обласних державних адміністрацій з питань:
- про стан та перспективи розвитку психологічної служби системи освіти області на період до 2012 року

до 01.11.2008р.

Міністерство освіти і науки АР Крим, управління освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій

Затвердження регіональних програм розвитку психологічних служб у яких окремим розділом передбачено  соціально-психологічне забезпечення сільських і гірських шкіл і шкіл з малою наповнюваністю.

1.3.

Довести чисельність працівників психологічної служби відповідно до нормативної потреби.

до 2012 р.

Міністерство освіти і науки АР Крим, управління освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій

Стовідсоткове забезпечення навчальних закладів практичними психологами та соціальними працівниками.

1.4.

Розробити нове положення про центри практичної психології і соціальної роботи.

протягом
2009 р.

Український НМЦ практичної психології і соціальної роботи

Положення затверджене наказом МОН України.
Внесення змін і доповнень в документи, які регламентують діяльність психологічної служби.

1.5.

Створити районні (міські) центри практичної психології і соціальної роботи та районні (міські) психолого-медико-педагогічні консультації, або увести у всіх районах (містах) посади методистів, що відповідають за діяльність психологічної служби.

до 2010 р.

Міністерство освіти і науки АР Крим, управління освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій

Створення центрів практичної психології та соціальної роботи, призначення методистів, які відповідають за діяльність психологічної служби.

1.6.

Розробити плани та забезпечити щорічне проведення семінарів для керівників освіти всіх рівнів з питань організації  діяльності та моніторингу ефективності роботи  працівників психологічної служби.

щорічно, починаючи з 01.12.2008 р.

Міністерство освіти і науки АР Крим, управління освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій

Накази про затвердження планів проведення семінарів на кожний рік.
Підвищення психологічної компетентності керівних кадрів освіти.

1.7.

Запровадити національну інформаційну кампанію щодо інформування громадськості про діяльність психологічної служби і психолого-медико-педагогічних консультацій (за окремим планом).

постійно

Міністерство освіти і науки АР Крим, управління освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій
Український НМЦ практичної психології і соціальної роботи

Створення окремих рубрик у ЗМІ.
Підняття престижу працівників психологічної служби серед широких кіл громадськості.
Популяризація результатів діяльності служби.

1.8.

Розробити та запровадити технологію оцінки якості діяльності районної, міської психологічної служби (центру), працівників служби.

до 01.03.2009 р.

Український НМЦ  практичної психології і соціальної роботи, Міністерство освіти і науки АР Крим, управління освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій

Розробка і впровадження методик оцінки якості діяльності районної, міської психологічної служби (центру), працівників служби.
Стимулювання надання якісних послуг.

 

1.9.

Щорічно здійснювати моніторинг розвитку і діяльності служби та психолого-медико-педагогічних консультацій, рівня забезпечення навчальних закладів практичними психологами і соціальними педагогами.

щорічно

Міністерство освіти і науки АР Крим, управління освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій
Український НМЦ практичної психології і соціальної роботи, Інститут інноваційних технологій і змісту освіти

Щорічні аналітичні звіти.
Визначення реального стану процесу розбудови психологічної служби та шляхів її удосконалення.

2.

Покращання методичного забезпечення діяльності працівників психологічної служби і психолого-медико-педагогічних консультацій

2.1.

Щорічно складати списки рекомендованої літератури,  методичних посібників і методик для фахівців психологічної служби і  психолого-медико-педагогічних консультацій системи освіти.

щорічно

Український НМЦ практичної психології і соціальної роботи

Методичні листи.

2.2.

Узагальнити кращий досвід діяльності працівників психологічної служби (тематичний збірник)

щорічно

Український НМЦ практичної психології і соціальної роботи, Інститут інноваційних технологій і змісту освіти.

Видання тематичних збірників.
Запровадження кращого передового досвіду в діяльність працівників служби.

2.3.

Створити та щорічно оновлювати каталоги кращого досвіду роботи працівників служби

щорічно, починаючи з 2009 р.

Міністерство освіти і науки АР Крим, управління освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій

Каталоги кращого досвіду роботи  окремо практичних психологів та соціальних педагогів  всіх рівнів: районного, обласного, всеукраїнського та за типами навчальних закладів.

2.4.

Здійснити експертну оцінку стану науково-методичного забезпечення та діагностичного інструментарію психолого-медико-педагогічних консультацій.

протягом 2009 р.

Український НМЦ практичної психології і соціальної роботи

Аналітична довідка для МОН України щодо подальшого забезпечення працівників засобами діагностичного інструментарію

2.5.

Розробити та видати науково-методичні посібники для забезпечення практичної діяльності працівників психолого-медико-педагогічних консультацій.

протягом
2010 р.

Український НМЦ практичної психології і соціальної роботи, Інститут інноваційних технологій і змісту освіти

Видання методичних посібників, методичних рекомендацій для підвищення ефективності роботи працівників служби.

2.6.

Створити Web-сторінку для працівників служби

протягом
2009 р.

Український НМЦ практичної психології і соціальної роботи

Розробка та підтримка Web-сторінки.
Забезпечення умов доступу працівників служби до нормативно-правової бази і методичних розробок.

2.7.

Не рідше 2 разів на рік проводити тематичні конференції, семінари і наради для працівників служби.

щорічно

Український НМЦ практичної психології і соціальної роботи,
Міністерство освіти і науки АР Крим, управління освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій

Розробка та затвердження плану проведення заходів.
Удосконалення діяльності управлінської ланки.

 

3.

Супровід реформування освітньої галузі

3.1.

Створити переліки ліцензійних:
- психодіагностичних методик та методик для соціально-педагогічних досліджень;
- просвітницьких програм на електронних носіях;
- електронних посібники для педагогів, учнів і батьків з питань практичної психології та соціальної роботи.

до 01.09.2010р.

Український НМЦ практичної психології і соціальної роботи, Інститут інноваційних технологій і змісту освіти, Міністерство освіти і науки АР Крим, управління освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій

Забезпечення діяльності практичних  психологів та соціальних працівників шляхом видання та розповсюдження переліків методик, просвітницьких програм, посібників тощо.

3.3.

Розробити програми і методики з формування навичок самостійного життя дітей-вихованців інтернатних  закладів.

до 01.01.2010р.

Український НМЦ практичної психології і соціальної роботи, Інститут інноваційних технологій і змісту освіти

Збірник кращого досвіду роботи.
Підвищення  рівня психологічної зрілості  випускників соціально-вразливих категорій, формування соціальної компетентності.

3.4.

Розробити методики щодо забезпечення психологічного супроводу випускників загальноосвітніх навчальних закладів під час незалежного зовнішнього оцінювання.

до 01.02.2009р.

Український НМЦ практичної психології і соціальної роботи, Інститут інноваційних технологій і змісту освіти

Розробка методології і технології психологічного супроводу незалежного зовнішнього оцінювання.
Підготовка випускників до тестування, зняття психічного напруження.

3.5.

Розробити та впровадити у практику педагогічної діяльності інноваційні методики і технології профілактичної роботи з учнями та студентами з девіантною поведінкою.

до 01.12.2010р.

Український НМЦ практичної психології і соціальної роботи, Інститут інноваційних технологій і змісту освіти, Міністерство освіти і науки АР Крим, управління освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій

Підготовка методичного посібника з питання соціально-психологічного супроводу дітей з девіантною поведінкою. 
Підвищення якості  профілактичної роботи.

3.6.

Розробити методики і технології психологічного супроводу допрофільного та профільного навчання

2009-2012р.р.

Український НМЦ практичної психології і соціальної роботи, Інститут інноваційних технологій і змісту освіти

Методичні рекомендації.
Диференціювання психологічного супроводу дітей в залежності від профілю навчання.

 

4.

Розбудова психологічної служби у вищих навчальних закладах

4.1.

Розробити і затвердити в установленому порядку положення та інші нормативні документи діяльності психологічної служби у ВНЗ ІІІ-ІV рівнів акредитації.

до 01.09.2009р.

Департамент вищої освіти, Український НМЦ практичної психології і соціальної роботи

Накази МОН України.

4.2.

Провести науково-практичну конференцію, науково-практичний семінар і семінар-нараду для представників психологічної служби ВНЗ ІІІ-ІV рівнів акредитації.

щорічно, починаючи із 2009 р.

Департамент вищої освіти, Український НМЦ практичної психології і соціальної роботи

План і програми проведення заходів.
Висвітлення ходу проведення і  результатів у фахових ЗМІ.

4.3.

Збільшити чисельність працівників служби у ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації.

до 2011 р.

Департамент вищої освіти, Департамент економіки та фінансування, Український НМЦ практичної психології і соціальної роботи.

Стовідсоткове забезпечення навчальних закладів практичними психологами, соціальними педагогами.

4.4.

Щорічно проводити регіональні (міжрегіональні) практичні конференції і семінари для працівників психологічної служби ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації.

2009-2012 р.р.

Український НМЦ практичної психології і соціальної роботи

План і програми проведення заходів.
Координація діяльності, обговорення проблем та вироблення планів спільних дій.

5.

Розбудова психологічної служби у професійно-технічних навчальних закладах

5.1.

Довести чисельність працівників психологічної служби у ПТНЗ відповідно до нормативів.

до 2010 р.

Департамент професійно-технічної освіти, Департамент економіки та фінансування

Стовідсоткове забезпечення навчальних закладів практичними психологами, соціальними педагогами.

5.2.

Провести регіональні (міжрегіональні) конференції, наради і семінари з проблеми розвитку психологічної служби в системі профтехосвіти.

2009-2012 р.р.

Департамент професійно-технічної освіти, Інститут інноваційних технологій і змісту освіти, Український НМЦ практичної психології і соціальної роботи, Міністерство освіти і науки АР Крим, управління освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій

План і програми проведення заходів.
Впровадження кращого досвіду, вироблення подальших спільних дій щодо подальшої роботи.

5.3.

Розробити і впровадити у практику кращі методики роботи практичних психологів і соціальних педагогів ПТНЗ.

2009-2012 р.р.

Інститут інноваційних технологій і змісту освіти, Український НМЦ практичної психології і соціальної роботи, Міністерство освіти і науки АР Крим, управління освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій

Підготовка, видання та розповсюдження методичних посібників, збірників кращого досвіду роботи.
Методичне забезпечення діяльності працівників психологічної служби в закладах системи ПТО

5.4.

Розробити методики психологічного супроводу та соціально-педагогічного патронажу учнів професійно-технічних навчальних закладів

2009-2012р.р.

Український НМЦ практичної психології і соціальної роботи, Інститут інноваційних технологій і змісту освіти

Методичні рекомендації для  працівників психологічної служби системи професійно-технічної освіти.

6.

Розвиток психологічної служби у дошкільних, позашкільних, спеціальних навчальних закладах та закладах освіти нового типу.

6.1.

Привести  чисельність працівників служби у дошкільних навчальних закладах комбінованого та компенсуючого типу, спеціальних школах (інтернатах), закладах соціальної реабілітації відповідно до нормативів чисельності.

2009-2010 р.р.

Міністерство освіти і науки АР Крим, управління освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій

Стовідсоткове забезпечення навчальних закладів практичними психологами, соціальними педагогами.
Створення сприятливого освітнього середовища, відповідного до потреб і можливостей дітей.

6.2.

Розробити інструктивно-методичні матеріали щодо діяльності психологічної служби у позашкільних навчальних закладах.

протягом
2009 р.

Український НМЦ практичної психології і соціальної роботи, Інститут інноваційних технологій і змісту освіти

Розробка, видання і розповсюдження методичних посібників, інструктивно-методичних  листів.

6.3.

Узагальнити передовий досвід діяльності психологічної служби у дошкільних, спеціальних, позашкільних навчальних закладах і закладах освіти нового типу.

протягом
2010 р.

Український НМЦ практичної психології і соціальної роботи, Інститут інноваційних технологій і змісту освіти, Міністерство освіти і науки АР Крим, управління освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій

Розробка, видання і розповсюдження методичних посібників, інструктивно-методичних  листів.
Поширення передового досвіду діяльності серед педагогічних працівників.

7.

Оптимізація діяльності психолого-медико-педагогічних консультацій.

7.1.

Розробити і затвердити в установленому порядку кваліфікаційні характеристики консультантів психолого-медико-педагогічних консультацій.

протягом
2009 р.

Український НМЦ практичної психології і соціальної роботи

Наказ МОН України.
Організаційне, нормативно-правове і фінансове забезпечення діяльності ПМПК.

7.2.

Розробити і затвердити в установленому порядку штатний розпис  психолого-медико-педагогічних консультацій із зазначенням спеціальностей і розподілом робочого часу.

протягом
2009 р.

Департамент економіки та фінансування, Український НМЦ практичної психології і соціальної роботи

Наказ МОН України
Організаційне, нормативно-правове і фінансове забезпечення діяльності ПМПК.

7.3.

Вирішити питання про фінансування діяльності Центральної психолого-медико-педагогічної консультації.

протягом
2008 р.

Департамент економіки та фінансування, Український НМЦ практичної психології і соціальної роботи

Наказ МОН України.
Організаційне, нормативно-правове і фінансове забезпечення діяльності ПМПК.

8.

Підготовка і підвищення кваліфікації працівників психологічної служби і психолого-медико-педагогічних консультацій.

8.1.

Розробити і запровадити у діяльність інститутів післядипломної педагогічної освіти проблемно-тематичних і авторських курсів для практичних психологів, соціальних педагогів і консультантів психолого-медико-педагогічних консультацій із залученням необхідних фахівців у тому числі і на умовах погодинної оплати праці.

2009-2010

Університет менеджменту освіти, обласні ІППО, Український НМЦ практичної психології і соціальної роботи

Плани і програми курсів, звіти про проведення курсів.
Видання збірника інноваційних навчальних програм, типових планів і лекційних розробок.

8.2.

Організувати експериментальну роботу з розробки і впровадження інноваційних моделей підвищення кваліфікації працівників служби і консультантів психолого-медико-педагогічних консультацій.

2009-2012р.р.

Університет менеджменту освіти, Український НМЦ практичної психології і соціальної роботи

Інформаційно-аналітичні звіти.
Розробка і затвердження навчальних планів і програм, видання і розповсюдження методичних посібників.

Директор Українського НМЦ практичної психології і соціальної роботи В.Г.Панок