План дій щодо реалізації Програми розвитку психологічної служби системи освіти Закарпатської області на період до 2012 року

Напрямок і завдання (заходи)

Термін виконання

Виконавець

Очікувані результати

1

Розвиток мережі і покращення управління психологічною службою

1.1

Провести засідання колегій районних (міських) відділів (управлінь) освіти з питань про план і перспективи розвитку психологічних служб системи освіти регіонів на період до 2012 року

До 1 березня 2009 року

Відділи  (управління) освіти райдержадміністрацій і міських рад

Затвердження регіональних програм розвитку психологічної служби системи освіти

1.2

Створити центри практичної психології і соціальної роботи в Рахівському, Іршавському та Хустському районах
Ввести посади методистів у методичних кабінетах, які займаються психологічною службою

До
1 вересня 2009 року

Управління освіти і науки облдержадміністрації, відділи  (управління) освіти райдержадміністрацій і міських рад

Повноцінний соціально-психологічний супровід навчально-виховного процесу, підвищення ефективності керівництва діяльністю психологічної служби

1.3

Довести чисельність працівників психологічної служби та соціальних педагогів до нормативної потреби

До 1 вересня 2009 року

Управління освіти і науки Закарпатської ОДА, Відділи  (управління) освіти райдержадміністрацій і міських рад

Максимальне забезпечення навчальних закладів практичними психологами і соціальними педагогами

1.4

Довести чисельність працівників психологічної служби у ПТНЗ до нормативів

До
1 вересня 2009 року

Керівники ПТНЗ
Навчально-методичний центр професійно-технічної освіти

Доведення чисельності працівників психологічної служби у ПТНЗ до нормативів МОН України

1.5

Розробити плани та забезпечити регулярне проведення семінарів для керівників освіти всіх рівнів з питань організації діяльності  та моніторингу ефективності діяльності працівників психологічної служби

Щорічно

Обласний центр практичної психології і соціальної роботи ЗІППО,
відділи  (управління) освіти райдержадміністрацій і міських рад

Підвищення психологічної грамотності керівників закладів освіти всіх рівнів

1.6

Запровадити регіональні інформаційні кампанії інформування громадськості про діяльність психологічної служби і соціально-психологічні дослідження (за окремим планом)

Щороку

Обласний центр практичної психології і соціальної роботи ЗІППО,
відділи  (управління) освіти райдержадміністрацій і міських рад

Ширше інформування громадськість про діяльність психологічної служби системи освіти

1.7

Розробити і запровадити систему вивчення діяльності регіональних психологічних служб

До 1 березня 2009 р.

Обласний центр практичної психології і соціальної роботи ЗІППО,
відділи  (управління) освіти райдержадміністрацій і міських рад

Вивчення діяльності психологічних служб системи освіти регіонів

2. Покращення методичного забезпечення діяльності працівників психологічної служби

2.1

Узагальнювати та поширювати кращий досвід працівників психологічної служби області.

Щороку

Обласний центр практичної психології та соціальної роботи ЗІППО,
районні (міські) центри практичної психології та соціальної роботи

Запровадження кращого передового досвіду в діяльність працівників психологічної служби

2.2

Створити та щорічно оновлювати каталоги кращого досвіду роботи працівників соціально-психологічної служби області

Щорічно, починаючи
з 2009 року

Обласний центр практичної психології та соціальної роботи ЗІППО

Створення каталогів кращого досвіду роботи практичних психологів і соціальних педагогів районного, обласного рівнів та за типами навчальних закладів

2.3

Систематично проводити тематичні конференції, семінари і наради для методистів районних (міських) служб.

Щороку

Обласний центр практичної психології та соціальної роботи ЗІППО

Розробка та затвердження плану проведення заходів.
Удосконалення діяльності
управлінської ланки

2.4

Регулярно вивчати роботу регіональних психологічних служб системи освіти області

Щороку

Обласний центр практичної психології та соціальної роботи ЗІППО

Надання організаційної та методичної допомоги
Вивчення і розповсюдження передового досвіду роботи

2.5.

Розробити і запровадити регіональну програму вивчення емоційного стану учасників навчально-виховного процесу

До
1 вересня 2009 року

Обласний центр практичної психології та соціальної роботи ЗІППО

Вивчення причин емоційного дискомфорту у закладах освіти

2.6

Створити програму підтримки емоційного благополуччя учасників навчально-виховного процесу

До
1 вересня 2010 року

Обласний центр практичної психології та соціальної роботи ЗІППО

Забезпечення психологічного супроводу профілактики емоційного неблагополуччя у закладах освіти

2.7  

Розробити алгоритм поетапної реалізації системи психологічного супроводу соціальної адаптації учнів

До 1 січня 2010 року

Обласний центр практичної психології та соціальної роботи ЗІППО

Створення методичних рекомендацій

2.8

Забезпечити поетапну реалізацію системи психологічного супроводу соціальної адаптації учнів

До 1 серпня 2010 року

Обласний центр практичної психології та соціальної роботи ЗІППО,
районні (міські) центри практичної психології та соціальної роботи

Запровадження алгоритму роботи із психологічного супроводу соціальної адаптації учнів

3. Супровід реформування освітньої галузі

3.1

Забезпечити методистів районних (міських) служб
переліком ліцензійних:

  1. психодіагностичних методик та методик для соціально-педагогічних досліджень;
  2. просвітницьких програм на електронних носіях;
  3. електронних посібників для педагогів, учнів і батьків з питань практичної психології та соціальної роботи.

До 1 жовтня 2010 року

Обласний центр практичної психології та соціальної роботи ЗІППО

Методичне забезпечення
діяльності практичних психологів та соціальних педагогів

3.2

Створити банк психодіагностичних методик на угорській мові для практичних психологів шкіл з угорською мовою викладання та двомовних шкіл

До
1 вересня 2012 року

Обласний центр практичної психо-логії та соціальної роботи ЗІППО

Методичне забезпечення
діяльності практичних психологів та соціальних педагогів. шкіл з угорською мовою викладання та двомовних шкіл

3.3

Розробити програми і методики  формування навичок самостійного життя дітей-вихованців інтернатних закладів, у тому числі спеціальних закладів для дітей з особливими потребами

До 31 грудня 2011 року

Обласний центр практичної психо-логії та соціальної роботи ЗІППО

Формування збірника кращого досвіду роботи
Підвищення рівня адаптативної здатності випускників соціально-вразливих категорій

3.4

Розробити методики  забезпечення психологічного супроводу випускників загальноосвітніх навчальних закладів  під час незалежного тестування

До 1 травня 2009 року

Обласний центр практичної психо-логії та соціальної роботи ЗІППО

Формування збірника кращого досвіду роботи
Зняття напруження та фобії при здачі тестів

3.5

Впровадити у практику інноваційні методики і технології профілактичної роботи з учнями та студентами з девіантною поведінкою

До 1 лютого 2010 року

Обласний центр практичної психо-логії та соціальної роботи ЗІППО

Формування збірника кращого досвіду роботи
Підвищення якості профілактичної роботи

3.6

Впровадити у практику інноваційні методики і технології психологічного супроводу профільного і допрофільного навчання

До 1 вересня 2012 року

Обласний центр практичної психо-логії та соціальної роботи ЗІППО

Формування збірника кращого досвіду роботи
Підвищення якості психологічного супроводу профільного і допрофільного навчання

3.7

Проводити конференції, наради і семінари з проблеми розвитку психологічної служби системи профтехосвіти

Щороку

Обласний центр практичної психо-логії та соціальної роботи ЗІППО
Навчально-методичний центр професійно-технічної освіти

Підвищення рівня професійної компетентності працівників психологічної служби у ПТНЗ

3.8

Вивчити і впровадити у практику кращі методики роботи практичних психологів ПТНЗ

До 1 січня 2011 року

Обласний центр практичної психо-логії та соціальної роботи ЗІППО Навчально-методичний центр професійно-технічної освіти

Підготовка, видання і розповсюдження методичних посібників
Методичне забезпечення діяльності психологічної служби у ПТНЗ

4. Розвиток психологічної служби у дошкільних, позашкільних навчальних закладах та закладах освіти нового типу

4.1

Привести чисельність працівників психологічної служби у дошкільних навчальних закладах  у відповідність до нормативів
Ввести ставку соціального педагога у дошкільних навчальних закладах компенсаторного типу

До 1 вересня 2009 року

Управління освіти та науки облдержадміністрації

Забезпечення педагогічно-соціального та психологічного супроводу навчально-виховного процесу у дошкільних навчальних закладах

4.2

Вивчити діяльність практичних психологів позашкільних навчальних закладів
Узагальнити перспективний досвід роботи

До 1 червня 2010 року

Обласний центр практичної психології та соціальної роботи ЗІППО

Розробка, видання і розповсюдження методичних матеріалів

4.3

Визначити основні напрямки роботи практичних психологів позашкільних навчальних закладів

До 1 січня 2010 року

Обласний центр практичної психології та соціальної роботи ЗІППО

Розробка, видання і розповсюдження методичних матеріалів

5. Підготовка і підвищення кваліфікації працівників психологічної служби і соціальних педагогів

5.1

Розробляти і впроваджувати у діяльність ЗІППО проблемно-тематичні авторські  курси для практичних психологів і соціальних педагогів із залученням фахівців, у тому числі і з-за кордону

Щороку

Обласний центр практичної психології та соціальної роботи ЗІППО

Підвищення професійної компетентності практичних психологів і соціальних педагогів

5.2

Організувати експериментальну роботу з розробки і поширення інноваційних моделей і форм підвищення кваліфікації працівників психологічної служби

Щороку

Обласний центр практичної психології та соціальної роботи ЗІППО

Розробка і затвердження навчальних планів і програм, видання та розповсюдження методичних посібників.