Функціональні обов’язки завідуючого міського центру практичної психології і соціальної роботи

Завідуючий міського центру практичної психології і соціальної роботи (далі - Центру):
 • Несе повну відповідальність за виконання покладених на Центр завдань.
 • Здійснює аналіз, оцінку і прогноз розвитку психологічної служби, бере участь у формуванні місцевої освітньої політики.
 • Організовує та координує здійснення експертизи діагностичних методик, психокорекцій них, психотерапевтичних та реабілітаційних технік і технологій, що застосовуються у психологічному супроводі навчально-виховного процесу.
 • Контролює виконання навчальних планів і програм практичними психологами навчально-виховних закладів міста.
 • Організовує атестацію практичних психологів та соціальних педагогів освітніх закладів.
 • Залучає за згодою висококваліфікованих психологів, викладачів, науковців, працівників міністерств і відомств, які працюють з дітьми і молоддю, до співпраці з Центром у різних напрямках роботи.
 • Сприяє кваліфікаційному, творчому, науковому росту працівників психологічної служби міста.
 • Організовує проведення науково-практичних конференцій, короткотривалих курсів, семінарів, тренінгів для практичних психологів, соціальних педагогів, педагогів, керівників навчальних закладів з теорії та практики психології і соціальної роботи.
 • Бере  участь в роботі науково-методичної ради Управління освіти, нарад, методичних об’єднань. Ознайомлює вчителів з інструктивно-методичними вказівками та наказами, новою науковою і методичною літературою з питань практичної психології. Виступає з повідомленнями і доповідями.
 • Діє від імені Центру, встановлює зв’язки з установами та організаціями, що працюють у сфері навчання, виховання та охорони психічного здоров’я дітей.
 • Створює належні умови для продуктивної праці співробітників, дотримання законодавства про працю, правил та норм охорони праці, техніки безпеки, соціального страхування.
 • Здійснює заходи щодо удосконалення організації праці співробітників.