Функціональні обов’язки методиста міського центру практичної психології і соціальної роботи

Методист міського центру практичної психології і соціальної роботи:

  • Планує та здійснює навчально-методичну роботу різних видів і форм, організовує колективні, групові і індивідуальні форми методичної роботи з психологами, спрямовані на підвищення професіоналізму, педагогічної майстерності.
  • Проводить науково-дослідницьку, експериментальну, пошукову роботу.
  • Відвідує навчальні заклади з метою вивчення досвіду роботи психологічної служби, проведення експериментальної роботи, надання навчально-методичної і практичної допомоги.
  • Надає консультації практичним психологам, педагогічним працівникам, батькам та різним категоріям населення.
  • Бере участь  у розробці інструментарію для практичних психологів програм, посібників, методичних рекомендацій, з питань практичної психології.
  • Бере участь у  здійсненні експертизи діагностичних методик, психокорекцій них, психотерапевтичних та реабілітаційних технік і технологій, що застосовуються у психологічному супроводі навчально-виховного процесу. 
  • Сприяє кваліфікаційному, творчому, науковому росту працівників психологічної служби міста.
  • Займається систематичним вивченням та наданням експертної оцінки якості та результативності роботи практичних психологів та соціальних педагогів.
  • Створює та поповнює банк даних та сприяє розгортанню єдиної інформаційної системи психологічної служби міста.