Обласний ресурсний центр підтримки інклюзивної освіти

Адаптація людей з особливими потребами

3 грудня в Україні відзначався День людей з особливими потребами. У цей день особлива увага приділяється дітям (молодим особам, людям) з особливостями психофізичного здоров’я.
Повага до людського розмаїття, встановлення принципів солідарності та безпеки, що забезпечує захист та повну інтеграцію у соціум усіх верств населення, у тому числі й осіб з обмеженими можливостями здоров’я - є головною метою соціального розвитку сучасного суспільства.

Методичні рекомендації з інклюзивної освіти

З метою охоплення дітей з особливими освітніми потребами, у тому числі дітей-інвалідів, навчанням відповідно до законодавства про освіту та охорону дитинства, важливо створити банк даних у кожному регіоні про кількість таких дітей, у тому числі дітей-інвалідів, який має узагальнюватися та оновлюватися щорічно. Для створення банку даних необхідно налагодити співпрацю управлінь освітою з управліннями охорони здоров’я, соціального захисту для якомога раннього виявлення дітей з порушеннями психофізичного розвитку. Важлива роль при цьому належить психолого-медико-педагогічним консультаціям (ПМПК).

Інклюзивна освіта у світлі проблем гуманізму

Ходанич Л.П., к.п.н., доц.

Про те, що інклюзія – термін відносно новий у нашій педагогіці, свідчить хоча б той факт, що його немає в «Українському педагогічному словнику» (1997 рік). Гуманізм же на сьогодні, незважаючи на те, що це поняття відоме здавен, має цілий ряд суб’єктивних трактувань, суть яких зводиться до системи ідей і поглядів на людину як найвищу цінність.