Методичні матеріали

ФОРМУВАННЯ ТОЛЕРАНТНОГО СЕРЕДОВИЩА ЗАСОБАМИ ЛІТЕРАТУРИ РІДНОГО КРАЮ

Толерантне ставлення людини
Збереже планету від негод,
Розрубає мотлох павутини,
Переріже нитку перешкод.

Толерантне ставлення до всього
Збереже, врятує і спасе,
Допоможе вгледіть перемогу,
Допоможе витримати все.

Виховання толерантності в людських взаємостосунках, формування менталітету толерантності – найважливіше стратегічне завдання освіти в XXI столітті.

Контроль та оцінювання навчальних досягнень учнів. Технологія портфоліо в інклюзивному класі

У навчальному процесі має здійснюватися контроль за виконанням індивідуального навчального плану (ІНП). За допомогою контролю визначається взаємозв’язок між рівнем навчання, що планувався, і досягнутим, створюються умови для варіювання та добору навчального матеріалу з урахуванням актуального розвитку учня. Таким чином з’ясовується відповідність ІНП потенційним можливостям учня та його ефективність.

Сутність процесів адаптації та модифікації для ефективності навчання учнів з особливими освітніми потребами

Гаяш О.В. - канд. пед. наук,
методист кабінету дошкільної, початкової
та інклюзивної освіти ЗІППО

Виважене, ефективне навчання приносить користь усім учням. Однак, для учнів з особливими потребами може стати необхідною додаткова, а іноді і спеціальна підтримка у навчанні, яка допоможе їм брати повноцінну участь у заняттях і реалізовувати свій потенціал. Універсальних рецептів не існує, особливо коли йдеться про учнів з порушеннями у розвитку.

Методичні рекомендації щодо складання індивідуального навчального плану учня з особливими освітніми потребами в інклюзивному класі

Запорукою успішного входження дитини з особливими освітніми потребами в інклюзивне середовище є розробка індивідуального навчального плану. Ця вимога законодавчо закріплена. Відповідно до листа Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 18.05.2012 р. № 1/9-384 «Про організацію інклюзивного навчання в загальноосвітніх навчальних закладах», навчально-виховний процес у класах з інклюзивним навчанням загальноосвітніх навчальних закладів здійснюється відповідно до робочого навчального плану школи, за навчальними програмами, підручниками, посібниками, рекомендованими Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України для загальноосвітніх навчальних закладів. Для дітей з особливими освітніми потребами, які мають інтелектуальні порушення та зі складними вадами розвитку (вадами слуху, зору, опорно-рухового апарату в поєднанні з розумовою відсталістю, затримкою психічного розвитку) на основі робочого навчального плану школи розробляється індивідуальний навчальний план (ІНП) з урахуванням рекомендацій психолого-медико-педагогічної консультації та на основі Типових навчальних планів спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку.

завантажити повний текст

Методичні рекомендації щодо складання індивідуальної програми розвитку учня з особливими освітніми потребами

Відповідно до листа Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 18.05.2012 р. № 1/9-384 «Про організацію інклюзивного навчання в загальноосвітніх навчальних закладах», для учнів з обмеженими можливостями здоров’я, які навчаються в інклюзивних класах, має розроблятися індивідуальна програма розвитку (ІПР). Дану програму готує група фахівців, до складу якої входять: заступник директора з навчально-виховної роботи, вчителі, асистент учителя, психолог, учитель-дефектолог та інші педагогічні працівники. До процесу розробки ІПР обов’язково залучаються батьки, або особи, які їх замінюють. Метою цієї роботи є визначення конкретних навчальних стратегій і підходів до навчання дитини з особливими освітніми потребами.

Завантажити повний текст із таблицями

Методичні рекомендації з інклюзивної освіти

З метою охоплення дітей з особливими освітніми потребами, у тому числі дітей-інвалідів, навчанням відповідно до законодавства про освіту та охорону дитинства, важливо створити банк даних у кожному регіоні про кількість таких дітей, у тому числі дітей-інвалідів, який має узагальнюватися та оновлюватися щорічно. Для створення банку даних необхідно налагодити співпрацю управлінь освітою з управліннями охорони здоров’я, соціального захисту для якомога раннього виявлення дітей з порушеннями психофізичного розвитку. Важлива роль при цьому належить психолого-медико-педагогічним консультаціям (ПМПК).

Інклюзивна освіта у світлі проблем гуманізму

Ходанич Л.П., к.п.н., доц.

Про те, що інклюзія – термін відносно новий у нашій педагогіці, свідчить хоча б той факт, що його немає в «Українському педагогічному словнику» (1997 рік). Гуманізм же на сьогодні, незважаючи на те, що це поняття відоме здавен, має цілий ряд суб’єктивних трактувань, суть яких зводиться до системи ідей і поглядів на людину як найвищу цінність.