Методичні матеріали

Просто про складне: зміни до Порядку організації інклюзивного навчання

Досвід упровадження інклюзивного навчання у закладах загальної середньої освіти виявив чимало проблем. Питання щодо внесення коректив до відповідної нормативно-правової бази стало нагальним. У статті (читати тут) Тетяни СИМОНЕНКО, начальника відділу спеціальної освіти департаменту загальної середньої та дошкільної освіти Міністерства освіти і науки України, чітко окреслено зміни в організації інклюзивного навчання, але також в роботі потрібно враховувати Закон України "Про внесення змін до деяких законів України щодо доступу осіб з особливими освітніми потребами до освітніх послуг".

Методичні рекомендації щодо навчально-методичного забезпечення навчання грамоти першокласників з вадами інтелекту згідно з державними стандартами освіти

Одним із основних документів, який забезпечує рівний доступ до якісної освіти дітей з особливими освітніми потребами, реалізацію особистісно зорієнтованого навчально-виховного процесу, є Державний стандарт початкової загальної освіти для дітей з особливими освітніми потребами.