Про організацію та забезпечення діяльності авторських творчих майстерень учителів на базі Закарпатського інституту післядипломної педагогічної освіти

НАКАЗ

22.05.2013 Ужгород

Про організацію та забезпечення діяльності авторських творчих майстерень учителів на базі Закарпатського інституту післядипломної педагогічної освіти

На виконання наказу департаменту освіти і науки, молоді та спорту обласної державної адміністрації «Про створення авторських творчих майстерень учителів на базі Закарпатського інституту післядипломної педагогічної освіти» від 07.05.2013 № 392 та з метою удосконалення змісту і розширення форм підвищення кваліфікації педагогічних працівників

Наказую:

1. Координаторами діяльності авторських творчих майстерень (АТМ) призначити методистів відповідного фаху, а науковими консультантами – науково-педагогічних працівників кафедр інституту (додаток).

2. Науковим консультантам АТМ здійснювати науково-методичний супровід роботи майстерні та надавати практичну допомогу її членам.

3. Координаторам АТМ:

3.1. Обрати керівників майстерень.

3.2. Розробити до 27 травня 2013 року і затвердити на засіданні науково-методичної ради інституту програму діяльності АТМ.

3.3. Визначити зміст, форми та методи роботи АТМ.

4. Керівникам АТМ:

4.1. До ______ 2013 року скласти план роботи майстерні на весь період функціонування і подати на затвердження директору інституту.

4.2. Звітувати про роботу майстерні перед науково-методичною радою ЗІППО (за потребою).

5. За результатами роботи учасникам АТМ – авторам інтелектуального продукту видати сертифікати.

6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника директора інституту з навчально-методичної роботи Петечука В.М.

 

 

Директор інституту Палько Т.В.

Додаток

 

Координатори і наукові консультанти авторської творчої майстерні

 

з/п

Назва (тема) авторської творчої майстерні

Координатори

авторської творчої майстерні

Наукові консультанти

авторської творчої майстерні

1.

Використання інноваційних методів навчально-пізнавальної діяльності на уроках географії та економіки

Глюдзик Г.Б.

Химинець О.В.

2.

Використання інтерактивних технологій навчання на уроках біології та екології як засіб активізації пізнавальної діяльності учнів

Бокоч О.С.

Грабовський О.В.

3.

Підвищення ефективності уроку фізики шляхом застосування інноваційних технологій

Гайналій Л.І.

Шманько І.І.

4.

Використання сучасних ІКТ-технологій на уроках хімії

Голомб О.М.

Сивохоп Я.М.

5.

Формування мовно-комунікативної компетентності учнів на уроках української мови

Гнаткович Т.Д.

Ходанич Л.П.

6.

Використання сучасних інноваційних методів та технологій для розвитку критичного мислення учнів на уроках іноземних мов

Буксар І.О.,

Рацюк О.І.,

Тріфан М.С.

Баяновська М.Р.

7.

Формування творчої особистості молодшого школяра з використанням інноваційних методів навчання

Гордуз Н.О.,

Кірик М.Ю.

Химинець В.В.

8.

Використання інноваційних технологій на уроках математики

Петечук К.М.

Петечук В.М.

9.

Диференційований та індивідуальний підходи у викладанні інформатики

Мельниченко Д.П.

Орос В.М.

10.

Упровадження інтерактивних технологій навчання у процесі викладання історії в школі

Шимон Ю.Ю.

Басараб М.М.

11.

Упровадження інноваційних методів навчання та використання опорних схем і таблиць в процесі викладання правознавства

Шимон Ю.Ю.

Качур Б.М.

12.

Дослідження та структурування матеріалу літератури рідного краю на базі шкільного музею імені Михайла Томчанія

Гнаткович Т.Д.,

Опачко О.І.

Ходанич П.М.

13.

Організація пошуково-дослідницької роботи на уроках світової літератури

Опачко О.І.

Ребрик Н.Й.

14.

Актуальні проблеми викладання мистецьких дисциплін (музичне, образотворче мистецтво і художня культура)

Жабляк М.Д.

Іваць О.М.

15.

Розвиток спортивної особистості з урахуванням індивідуального підходу

Дуб В.І.

Ціпле М.Ю.