Бібліотека

Першим бібліотекарем та керівником бібліотеки з 1946 по 1947 рік була Н.М.Мойсенко.
Архівні матеріали 1946-1947 рр. свідчать про цілеспрямовану роботу бібліотеки в напрямку її комплектування, наповнення фонду та обладнання й обслуговування читачів. Так, якщо станом на 01.01.1947 р. у бібліотеці нараховувалося 610 примірників, то вже на 01.12.1947 р. її фонд складав 2360 примірників книг. За свідченням сучасників та письмових джерел підбір книг був здебільшого випадковим, адже надходили вони до бібліотеки в основному як подарунки від громадських організацій та приватних осіб. Та поступово бібліотека сама формує свій фонд відповідно до потреб читачів та завдань, визначених інститутом.

Наступні 20 років бібліотечні працівники часто змінювались, серед них були й нефахівці. Діяльність бібліотеки ускладнювалась ще й через відсутність необхідного приміщення, а також переїзд з одного приміщення в інше, що призводило до втрат книжкового фонду. А з 1 серпня 1967 р. згідно з наказом Закарпатського облвно № 269 від 20 липня 1967 р. посаду бібліотекаря при ІУКВ було скорочено. 2 місяці бібліотека не працювала.
У звітних матеріалах інституту 50-60-х років відмічається як один із суттєвих недоліків діяльності бібліотек у школах області – недостатня фахова підготовка їх працівників, особливо в сільських школах, внаслідок чого робота перших бібліотекарів часто зводилась в основному до механічної видачі книг. У подоланні труднощів значну допомогу надавали вчителі, які становили майже половину культосвітнього активу. Для підготовки культурно-освітніх кадрів з місцевого населення велике значення мало відкриття в березні 1947 р. Хустського культосвітнього технікуму (з 1985 р. – Ужгородське училище культури), а також навчання в Харківському бібліотечному інституті (з 1964 р. – інститут культури, з 1999 р. – Харківська державна академія культури), Київському державному інституті культури ім. О.Корнійчука з філією у м.Рівне.
Починаючи з 1955-1956 навчального року бібліотека інституту здійснює організаційну та методичну допомогу в проведенні цільових дводенних навчальних занять, районних та міжрайонних семінарів шкільних бібліотекарів області.
У цей період бібліотека інституту інтенсивно збагачується, збільшується кількість читачів, відповідно зростає книжковий фонд, книговидача, кількість періодичних видань сягає 50 назв. Проводиться систематична робота з популяризації книги: організовуються тематичні виставки, постійно діючі полиці з питань передового педагогічного досвіду та політико-виховної роботи, складаються інформаційні бюлетені нових надходжень, ведеться картотека методичних видань та статей працівників інституту, вміщених у періодичній пресі.
Багато зусиль до комплектування бібліотеки сучасною науковою літературою з психолого-педагогічних наук доклала Ландишева Алла Іванівна, яка 15 років очолювала бібліотеку (1967 р.). Комплектування книжкового фонду здійснювалось в бібліотечному колекторі, книжкових магазинах м.Ужгорода згідно з навчальними планами. Особлива увага надавалася придбанню окремих методик викладання відповідних предметів.
Тривалий період (понад десять років) бібліотекарем працювала Еврій Ольга Сергіївна, а з грудня 1993 року бібліотеку ЗІППО очолює Кот Анюта Павлівна.
Розбудова системи освіти, її докорінне реформування ставлять перед бібліотекою інституту важливі завдання по відтворенню інтелектуального, духовного потенціалу громадян України, національного відродження, становлення державності та демократизації суспільства.
Сьогодні основними завданнями бібліотеки ЗІППО є створення повноцінних інформаційних ресурсів, фондів галузевої літератури, а отже по-ліпшення їх комплектування, сприяння підвищенню кваліфікації бібліотечних працівників галузі, модернізації змісту їх діяльності.
Важливим напрямом діяльності бібліотеки ІППО, як структурного підрозділу, була робота в рамках Національної програми “Репродуктивне здоров’я 2001-2005 рр.”, державних програм: “Вчитель” (2002 р.), “Програми розвитку позашкільних навчальних закладів на 2002-2008 роки”, “Програми розвитку системи дистанційного навчання (2004-2006 рр.)”, “Програми збереження бібліотечних та архівних фондів на 2000-2005 рр.” (1999 р.), “Програми розвитку і функціонування української мови (2004-2010 рр.)”.
Враховуючи методичні рекомендації Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В.О.Сухомлинського, бібліотека ІППО формує інформаційні ресурси відповідно до фахових інформаційних потреб користувачів (науковців, працівників освітніх установ, слухачів курсів, бібліотечних працівників) документами з питань розвитку вітчизняної та світової педагогічної науки, освіти, менеджменту і маркетингу в світі, нових педагогічних технологій та інноваційних підходів до професійної підготовки педагогічних кадрів, науково-методичною літературою на допомогу вчителям-предметникам, матеріалами про педагогів-новаторів, документами з питань бібліотекознавства, фаховими періодичними виданнями.
Співпраця з обласною бібліотекою для дітей та юнацтва, центральною міською бібліотекою для дітей, бібліотеками училища культури та Ужгородського Національного університету дає змогу слухачам курсів отримати ґрунтовні знання та використати їх у навчальній та практичній роботі. Саме в цих бібліотеках організовувались зустрічі з письменниками Закарпаття Галиною Малик, Юрієм Шипом, Іваном Стецюрою, Іваном Кричфалушієм та ін.
За останні 5 років поліпшилося комплектування навчальною літературою, підручниками як українською мовою, так і мовами національних меншин. Із всезростаючими вимогами до бібліотек такого рівня успішно справляється її керівник Кот А.П.

 

Наукові публікації