Міжнародні навчання з німецької мови

.

hete 1

Як відомо, сьогодні Гете-Інститут є найбільшим у світі культурно-освітнім центром, який пропонує курси, методико-дидактичні семінари, тренінги з німецької мови, надає більш активним учителям (викладачам) стипендії для участі у семінарах як в Україні, так і за кордоном (у Німеччині).

Про Перелік навчальних програм, підручників та навчально-методичних посібників, рекомендованих Міністерством освіти і науки України для використання в загальноосвітніх навчальних закладах для навчання дітей з особливими освітніми потребами

.

Розроблення та використання електронних освітніх ресурсів педагогічними працівниками ПТНЗ Закарпатської області

.

титулка розряд 4 Розвиток суспільства на сучасному етапі характеризується великим інформаційним потоком. Інформатизація є об'єктивним процесом у всіх сферах людської діяльності, у тому числі й освіті. Під впливом нових інформаційних технологій – комп'ютерних і комунікаційних – створюються сучасні інноваційні освітні технології. Інформатизація освіти як один із найважливіших засобів реалізації реформи системи освіти та переходу до нових особистісно-орієнтованих технологій навчання є для України нагальною потребою.

Навчалися класні керівники

.

IMG 3404

Виховання – багатогранний і складний процес, значення якого неможливо переоцінити. Він передбачає формування у дитини системи цінностей і соціальних компетентностей. Такі завдання реалізовує в умовах навчального закладу класний керівник, вихователь, який здійснює педагогічну діяльність з колективом учнів класу, окремими учнями, їхніми батьками, організацію і проведення позаурочної культурно-масової роботи, сприяє взаємодії учасників навчально-виховного процесу, самореалізації та розвитку учнів, їх соціального захисту.

Засідання навчально-методичної ради

.

metod rada 16

23 червня відбулося чергове засідання навчально-методичної ради.
Директор НМЦ ПТО О.В. Слюсарєва ознайомила з результатами роботи над регіональним звітом у рамках Туринського процесу в Україні, де зроблено аналіз політики у галузі професійно-технічної освіти і навчання області.

Міжнародна літня школа на Закарпатті розпочала роботу

.

litnya wkola 2

27 червня на базі Закарпатського інституту післядипломної педагогічної освіти розпочала роботу Міжнародна літня школа „Розвиток академічної мобільності педагогічних, науково-педагогічних працівників та керівників навчальних закладів у європейському освітньому просторі”, мета якої – ознайомити учасників з можливостями розвитку професійної педагогічної і наукової кар’єри в умовах інтеграції української освіти в європейський освітній простір та підготувати до розроблення проектних ідей, написання проектних пропозицій і пошуку партнерів для участі у міжнародних проектах та програмах академічної мобільності для учасників освітнього процесу відповідно до бюджетної програми ЄС на фінансову перспективу 2014 – 2020 рр.